Time in controller:2023-06-10 18:45:31

Så läser du fakturan

 

Den finska regeringen har föreslagit att momsen på el sänks från 24 procent till 10 procent under perioden 1.12.2022-30.4.2023. Vi överför momsreduceringen i sin helhet till våra kunders elavtal, så att ändringen av momsen syns direkt på din elräkning. Vi fakturerar alltid enligt gällande momssats. Läs mer

720x350_nain_luet_laskuasi.jpg

Så här tolkar du din faktura

 

 1. Kundnummer: Som kund hos Vattenfall har du ett personligt kundnummer. Du kan behöva kundnumret bl.a. i samband med förnyande av elavtalet eller för att logga in till tjänsten Min energi.

  Förbrukningsställets identifierare: Förbrukningsställets nummeridentifierare till adressen för ditt hem eller din fritidsbostad, där el förbrukas.

  Uppskattad årsförbrukning: Av din faktura framgår den uppskattade årsförbrukningen (kWh) som baseras på den tidigare förbrukningen.

 2. Avtalets giltighetstid: Om du har ett tidsbundet avtal framgår avtalets slutdatum av fakturan.

  Fakturabeloppet: Din faktura består av en fast grundavgift (€/mån.), en förbrukningsavgift som baseras på den förbrukade energin (energi cent/kWh) och moms.

 3. Fakturaspecifikation: Fakturans andra sida består av en närmare specifikation av förbrukningsfakturan. I specifikationen motsvarar elförbrukningen den verkliga elförbrukningen på din adress under en viss tidsperiod. Elförbrukningen anges i kilowattimmar (kWh). Dessutom innehåller specifikationen den angivna månatliga grundavgiften och övriga eventuella serviceavgifter. På denna sida finns också anvisningar för hur du betalar fakturan.

 

Detta består fakturabeloppet av


Elpriset består av elförsäljningen, elens överföringstjänst och skatter. Vattenfall fakturerar dig endast för elförsäljningen.


Din faktura består av:

 • grundavgiften (€/mån.),
 • förbrukningsavgiften (cent/kWh) som baseras på den förbrukade energin,
 • moms.


Den uppskattade årsförbrukningen framgår också av fakturan.

 

Varför får jag två elfakturor?

 

 • Vattenfalls faktura gäller endast elförsäljningens andel. Vi fakturerar dig i enlighet med försäljningsavtalet och din elförbrukning.

 • Ditt lokala nätbolag ansvarar för överföringen av el och fakturerar den delen på sin egen faktura i enlighet med elnätsavtalet och sin prislista.

 

lasku_etupuoli_SE_flat.svg

lasku_takapuoli_SE.svg