Time in controller:2024-06-20 08:16:39

Elprisets uppbyggnad

Konsumentpriset på el består av tre delar: priset på elenergi, elöverföring och skatter.

 

 

VF_euro_rgb.svg

Priset på elenergi


Elförsäljaren bestämmer priset på elen. Många faktorer som bestäms på marknaden påverkar priset, som bl.a. produktionskostnaderna och börspriserna. Det är enbart elenergin, dvs. försäljningsandelen, som kan konkurrensutsättas.

Priset på elenergi kallas också försäljningspris.

 

VF_fast_charge_rgb.svg

Elöverföringsavgift


Det lokala elnätsbolaget ansvarar för elöverföringen och äger distributionsnätet i regionen.

Ägaren av det lokala elnätet fakturerar dig för elöverföringen. Elens överföringspris kan inte konkurrensutsättas.

Energimyndigheten övervakar rimligheten i överföringspriset.

 

VF_savings_rgb.svg

Moms och elskatt


Det lokala elnätsbolaget fakturerar elskatten i samband med faktureringen av elöverföringen.

Moms debiteras för elenergin, elöverföringen, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften. Momsens skattesats är 24 procent från och med 1.1.2013.

Hur byggs priset upp?


På bilden intill ser du hur priset i genomsnitt byggs upp.

  • Exemplet visar en hushållskund som har ett avtal om allmän el och en årsförbrukning på 5 000 kWh.

  • Priserna och skatterna har beräknats utifrån situationen 1.1.2021.

 

sahkon hinnan muodostuminen_SV.svg

Varför stiger och sjunker priset?

Priset påverkas till exempel av:

  • Vädret
  • Världsekonomin
  • Priset på råmaterialet
  • EU:s utsläppshandel

Läs mer