Time in controller:2023-02-01 05:26:15

Betalningstid och framflyttning av förfallodag

1030x569_maksuaika.jpg

 

Du kan flytta fram fakturans förfallodag i tjänsten Min energi eller genom att kontakta vår kundservice.

 

Framflyttning av förfallodag

Din faktura har 14 dagars betalningstid. Om du vill få längre betalningstid för din faktura kan du flytta fram den med 14 dagar i vår nättjänst Min energi

Du kan flytta fram förfallodagen med högst 21 dagar. I detta fall ber vi dig vänligen kontakta vår kundservice. För framflyttning med mer än 14 dagar tar vi ut en avgift i enlighet med serviceprislistan.

Betalningspåminnelse

Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen, får du en betalningspåminnelse från Intrum. För betalningspåminnelsen tar vi ut en avgift i enlighet med serviceprislistan. Betalningspåminnelsen orsakar inte någon anmärkning i kreditinformationen.

Genom att byta till e-faktura hanterar du viktiga betalningar smidigt och enkelt.