EPD

Asiakkaat ja sijoittajat asettavat yhä korkeampia vaatimuksia läpinäkyvyydelle ja luotettavuudelle.

EPD – sähköä, jolla on ympäristötuoteseloste

Ympäristötuoteseloste tarjoaa selkeää, laatuvarmistettua ja vertailukelpoista tietoa tuotetun sähkön ympäristövaikutuksista.

Ympäristötuoteselosteen tietoja voidaan käyttää suoraan vastuullisuusraportissa, viestinnässä tai markkinoinnissa.

EPD mahdollistaa tuotteiden vertailun

EPD (Environmental Product Declaration; ympäristötuoteseloste) on valtuutetun sertifioijan laatuvarmistama ympäristöselvitys. Se ei arvota ympäristövaikutuksia tai ympäristön huomioon ottamista, mutta sen avulla tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia voidaan vertailla.

Elinkaarianalyysi (LCA, joka on lyhenne sanoista Life Cycle Assessment) huomioi kaikki ympäristövaikutukset voimalan osien tuotannosta aina osien kierrättämiseen tai romuttamiseen.

EPD on asiakirja, joka antaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Se kertoo käytetyistä resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä tuotettua kilowattituntia kohti. EPD on asiakkaiden ja sijoittajien arvostama läpinäkyvä tapa osoittaa tuotteen ympäristövaikutus.

EPD:n hyödyt

  • laatuvarmistetut lukuarvot päästöistä, resurssien käytöstä, vaikutuksista biodiversiteettiin jne.
  • yritys voi käyttää lukuja lähtöarvoina omaan ympäristötuoteselosteeseensa
  • objektiivisuus, perustuu ISO 14025 -sertifiointivaatimuksiin
  • vertailukelpoisuus, eli vaatimus alan yhteisistä säännöistä
  • laatutakuu, jonka ehtona on riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä tarkastus

Olemme ainoa sähkön EPD-ympäristötuoteselostetta tarjoava Suomessa

Vattenfall on ainoana pohjoismaisena ja ensimmäisenä tuottajana maailmassa saanut kaikelle pohjoismaiselle sähköntuotannolleen EPD-järjestelmän mukaiset ympäristötuoteselosteet. Voimme tarjota yrityksellenne esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä, jolla on myös ympäristötuoteseloste, joka antaa kokonaiskuvan sähkön elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Yritys saa riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja se voi suoraan käyttää omassa viestinnässään. 

Saavutuksiamme

Ecogain - ensimmäinen sija luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa

Ecogain

Ensimmäinen sija Ecogainin luonnon monimuotoisuutta mittaavassa indeksissä ja tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lisää Ecogainista

STBI-award-block-720px-white.png

Sustainable Brand Index

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2024, jo kuudentena vuonna peräkkäin.

Tutustu kyselyyn

Korkein Ecovadis Platinum -luokitus

Ecovadis Platinum

Ecovadisin Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjujen vastuullisuuden osalta.

Lisää Ecovadis-luokituksesta