Time in controller:20.6.2024 8.44.49

Yritykset haluavat käyttää toiminnassaan uusiutuvaa energiaa

Energian tuotanto kuuluu maailman suurimpiin hiilidioksidipäästöjen lähteisiin, ja yhä useampi yritys sitoutuu käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Euroopassa tämä ratkaistaan niin sanotuilla alkuperätakuilla. Näillä varmistetaan, että myyty sähkömäärä vastaa tuotettua määrää. Alkuperätakuiden avulla loppukäyttäjät voivat valita tietystä energialähteestä peräisin olevaa sähköä, kuten tuuli-, aurinko- tai vesivoimaa.

Uusiutuvan energian saatavuus ei aina vastaa kysyntää

Alkuperätakuut heijastavat keskimääräistä kulutusta ja tuotantoa pitkällä aikavälillä, käytännössä vuoden aikana. Siten alkuperätakuut koskevat tietyn jakson kokonaismääriä, eivät hetkellistä kulutusta ja tuotantoa.

Yritykset tarvitsevat toimintaansa sähköä riippumatta siitä, paistaako aurinko, tuuleeko tai virtaako vesi. Kun uusiutuvia energialähteitä ei ole tarpeeksi saatavilla, tarve täytetään muista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä. Niinpä yritykset eivät nykyään tiedä, vastaako heidän kulutuksensa uusiutuvan sähkön tuotantoa joka päivä ja joka tunti.

Vattenfall ja Microsoft ovat yhdessä kehittäneet ainutlaatuisen ratkaisun, joka tuo sähkön käyttäjille uudenlaista läpinäkyvyyttä – kulutuksen ja tuotannon 24 tunnin täsmäytyksen.

24/7-täsmäytys

  • Valitset, millaista sähköä haluat. Voit valita esimerkiksi tuulivoiman yhdistettynä vesivoimaan (tai fossiilittomaan ydinvoimaan) silloin, kun tuulta ei ole riittävästi.
  • Olemme liittäneet järjestelmään Vattenfallin tuulipuistot ja vesivoimalat, ja autamme sinua yhdistämään kulutuksesi älymittareihin (tai käyttämään verkkotietoja).
  • Täsmäytämme kulutuksesi valitsemaasi energialähteeseen tunti tunnilta lähes reaaliaikaisesti Microsoft Azure IOT:hen perustuvan SmartUtilityn avulla.
  • Näet lähes reaaliaikaisesti, mitä energiaa saat, ja halutessasi voit jakaa sen työntekijöiden, vierailijoiden tai muiden kiinnostuneiden kanssa.

Tämän uudenlaisen läpinäkyvyyden ansiosta voit:

  • valita, millaista energiaa haluat – joka tunti.
  • nähdä, kattaako lupauksesi 100-prosenttisesta uusiutuvasta energiasta jokaisen kulutustunnin.
  • saada tietoa siitä, miten kulutuksesi sopii valitsemiesi energialähteiden tuotantoprofiiliin.
  • säätää kulutustasi niin, että se sopii tietynlaisen tuotetun sähkön käytettävyyteen.

Ota yhteyttä

Yhdessä voimme auttaa edistämään uusiutuvan sähkön kysyntää silloin, kun se on tarpeen. Selvitä, miten 24/7-täsmäytysratkaisu sopii liiketoimintasi tarpeisiin.

 

Kysy chatissa