EPD – sähköä, jolla on ympäristöseloste

Asiakkaat asettavat yhä korkeampia vaatimuksia läpinäkyvyydelle ja luotettavuudelle. Ympäristöseloste tarjoaa selkeää, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa tuotetun sähkön elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Ympäristöselosteen tietoja voidaan siirtää suoraan vastuullisuusraporttiin tai käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa.

EPD tekee vertailun mahdolliseksi

EPD (Environmental Product Declaration; ympäristöseloste) on valtuutetun sertifioijan tekemä ja laatuvarmistama ympäristöselvitys. Se ei arvota ympäristövaikutuksia tai ympäristön huomioon ottamista, mutta sen avulla eri tuotteiden ympäristöominaisuuksia voidaan vertailla elinkaariarvioinnin pohjalta.

Elinkaarianalyysi (LCA, joka on lyhenne sanoista Life Cycle assessment) huomioi kaiken ympäristövaikutuksen – voimalan osien tuotannosta aina osien kierrättämiseen tai romuttamiseen.

EPD on asiakirja, joka antaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Se kertoo tuotettua kilowattituntia kohti kuluneista resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä. EPD on läpinäkyvä tapa osoittaa yrityksen ympäristövaikutus, ja asiakkaat arvostavat sitä.

EPD:n hyödyt

  • laatuvarmistettuja lukuja päästöistä, resurssien käytöstä, vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen jne.
  • objektiivisuus, perustuu ISO 14025 -sertifiointivaatimuksiin
  • vertailukelpoisuus, eli vaatimus alan yhteisistä säännöistä
  • laatutakuu, jonka ehtona on riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä tarkastus.

Olemme ainoa EPD-sertifioidun sähkön myyjä Suomessa

Vattenfall on ainoana pohjoismaisena ja ensimmäisenä tuottajana maailmassa saanut kaikelle pohjoismaiselle sähköntuotannolleen EPD-järjestelmän mukaisesti sertifioidut ympäristötuoteselosteet. Voimme tarjota yrityksellenne tuotantokohtaisia sähköntoimitusvaihtoehtoja esimerkiksi tuulivoimalla tuotetusta sähköstä, jolloin sähkön alkuperä voidaan jäljittää tiettyyn tuotantolaitokseen. Tällöin saatte myös EPD-ympäristötuoteselosteen, joka antaa verifioitua tietoa toimitetun energian elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista.

Yritys saa riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja se voi suoraan käyttää omassa viestinnässään. 

Päästövähennyssuunnitelmamme on vahvistettu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2022, jo neljäntenä vuonna peräkkäin.

Ecovadisin korkein Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden osalta.

Ecogain sertifikaatti ja tunnustus kunnianhimoisesta tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kysy chatissa