Time in controller:20.4.2024 1.08.24

Vattenfallin asiakkaana saat kuukausittain CO2-päästösäästöraportin sähköpostitse. Raportti kertoo Vattenfallin sähkösopimuksella olevien käyttöpaikkojen sähkönkulutuksesta sekä siitä paljonko yrityksenne tai taloyhtiönne on vähentänyt CO2-päästöjä valitsemalla Vattenfallin fossiilittomasti tuotetun sähkön. Tutustu siihen, kuinka laskimme päästövähennyksen.

Vuoden 2021 alussa Suomen sähköstä päästötöntä oli jo 85 %. Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. aurinko, vesi ja tuuli. Fossiilivapaasti tuotetun sähkön valitseminen on helppo tapa olla mukana muutoksessa – oma hiilijalanjälkesi pienenee. Ja toisaalta mitä useammin asiakkaat valitsevat fossiilitonta sähköä, sitä enemmän siihen sijoitetaan ja sitä tuotetaan.

Vuosien 2018-2023 aikana olemme vähentäneet kotitalouksien ja pienyritysten CO2-päästöjä Suomessa yhteensä 2 877 000 tonnia, teidän pienyritysasiakkaittemme osuus on
412 494 tonnia. Kiitos teille jokaiselle!
 

Näin laskimme henkilökohtaisen kulutuslaskeman

720px-co2-7.png


Miten CO2-säästö syntyy?

Vattenfallilta kotiin ja pienyrityksiin hankittu sähkö ei tuotantovaiheessa aiheuta hiilidioksidi- eli CO2-päästöjä. Hankkimasi sähkön alkuperä on varmennettu. Näin ollen tuotannonaikaiset päästöt jäävät pois – laskelma kertoo kuinka paljon se tarkoittaa kilogrammoissa.

CO2-päästön vähennys on laskettu käyttäen yrityksesi sähkön kulutusta kerrottuna jäännösjakauman päästökertoimella. Esimerkiksi vuoden 2019 jäännösjakauman päästökertoin on 249,29 g/kWh. Jäännösjakauma kertoo tavallisen sekasähkön alkuperän ja päästökerroin sen tuotannonaikaiset päästöt.

720px-forest-3.png


Metsä hiilinieluna

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat siten merkittävinä hiilinieluina. Hiilinielua ei kuitenkaan ole loputtomasti käytettävissä.

Valintasi ansiosta käytät vähemmän metsää hiilinieluna. Neliömetrimäärä kuvaa, kuinka monta neliömetriä metsää vapautuu hiilinieluksi muuhun käyttöön. Neliömäärä on laskettu yrityksesi kulutuksen perusteella.

Esimerkissä on käytetty arviota, jossa 429 Kg hiilidioksidia varastoituu puuhun 50 vuoden aikana. Puun hiilinieluvaikutus on laskettu bruttomääräisesti eli huomioiden sen että puu nielee, mutta ei tuota hiilidioksidipäästöjä.

Lähde: YLE

720px-car-4.png


Autolla ajetut kilometrit

Kilometrimäärä kuvaa esimerkin avulla, miten paljon autolla ajoa tulisi vähentää saman vaikutuksen saamiseksi kuin yrityksesi sähkösopimuksella on kulutuksen huomioiden.

Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat mm. ajoneuvon paino, renkaiden kitkaominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Taloudellinen, polttoainetta säästävä ajotapa vähentää myös ajoneuvon CO2-päästöjä. Tässä on käytetty kertoimena 178 g/km, joka on keskivertoauton hiilidioksidipäästö.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

 

720px-contract-1.png


Ilmastoystävällistä sähköä

Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen PK-yrityksellesi joko määräaikaisena, markkinahintaa seuraavana tai suoraan pörssihintaan sidottuna. Fossiilivapaa tarkoittaa sähköntuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, eikä siten lämmitä ilmastoa. Kaikki ostamasi sähkö on alkuperätodennettua, eli voit olla varma siitä, että yrityksesi sähkönkulutusta vastaava määrä sähköä tuotetaan aina fossiilittomasti.

Katso kaikki sähkösopimuksemme

 

 

Vinkkejä ilmasto- ystävälliseen elämään

Keräsimme yhteen ilmastonmuutokseen liittyviä mielenkiintoisia linkkejä ympäri verkkoa.

Sitra: 100 fiksua arjen tekoa
Luke: Miten voimme muuttaa luonnonvarojen käytön kestäväksi?
Luke: Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen numerot

Pienikin yritys voi olla suunnannäyttäjänä

Onko totta, että vain suurten toimijoiden teoilla on todellista vaikutusta, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hidastamisesta? Onko totta, että ilmastonmuutos voi tarjota mahdollisuuksia pienten yritysten liiketoiminnan kehittämiselle?  

Lue artikkeli

Vuotuinen CO2-päästö/hlö

Suomalaisen keskiverto hiilijalanjälki on 10 300 kg (CO2/hlö/vuosi). Selvityksen mukaan sitä olisi mahdollista pudottaa jopa reilulla kolmanneksella jo nykyisin olemassa olevilla ratkaisuilla.

Vinkkejä kestävään arkeen löydät Sitran verkkosivuilta

720x350-small-carbon-footprint-2.jpg

Mistä johtuu, että ilmastoystävälliseen sähköön jää pieni hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki syntyy, kun sähkön tuotantotavan koko elinkaari otetaan mukaan; voimalaitoksen rakentaminen, käyttö ja alasajo. Esimerkiksi tuulivoimalan tuotanto on päästötöntä, mutta päästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

720px-source-certificate-2.jpg

Mikä on alkuperätakuu?

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjä ostaa takuita aina sen verran, kuin kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua sähköä on myyty asiakkaalle. Sähkön määrä on siis sovittu, mutta tuotannon ajankohta voi olla eri kuin kulutuksen. Valinnallasi ohjaat siis eurosi niille sähkön tuottajille, joiden tuotanto on päästötöntä. Ydinvoiman alkuperä puolestaan on varmennettu kahdenvälisin sopimuksin. Ydinvoima on vesi- ja tuulivoiman ohella merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto. Siksi sillä on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue myös:
Mistä tiedän, että saan tilaamaani sähköä?

Päästövähennyssuunnitelmamme on vahvistettu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2024, jo kuudentena vuonna peräkkäin.

Ecovadisin korkein Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden osalta.

Ecogain-sertifikaatti ja tunnustus kunnianhimoisesta tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kysy chatissa