Miksi vastuullisuudesta kannattaa viestiä?

Kuluttajat vaativat yhä enemmän ympäristötekoja ja kestävyyttä. Yritykset asettavat ympäristötavoitteita ja odottavat yhteistyökumppaneiltaan samaa. Vastuullinen yritys vetää magneetin lailla puoleensa osaavimpia työntekijöitä. Kaikki sidosryhmänne ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. Miksi siis ette viestisi siitä vieläkin enemmän?

 

Vastuullisen brändin ytimessä

Rakentakaa yrityksenne vastuullinen brändi seuraavien asioiden ympärille:

Todellinen vastuullisuus
Vastuullisen brändin tulee aina perustua yrityksenne todellisiin toimiin. Olette ehkä luopuneet muovin käytöstä, tuottaneet sähköä ilmastoystävällisesti tai painaneet painotuotteenne ympäristöystävälliselle paperille. Vastuullisuutta ei voi keksiä.

Brändin tavoitteet
Määrittäkää, mitä tahdotte brändinne viestivän, mitä sillä on tarkoitus saavuttaa sekä kuinka tavoitteita voidaan mitata. Mittarina voi olla esimerkiksi yrityksen tunnettuus vastuullisena toimijana ja itse tavoitteena tunnettuuden lisääminen. Konkreettisesti sitä voidaan mitata vaikkapa haastattelututkimuksilla.

Brändin ydinlupaukset
Määrittäkää yrityksenne arvojen kanssa yhtenäiset ydinlupaukset ja rakentakaa brändi niiden ympärille. Esimerkiksi Vattenfallin ydinlupaus on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana.

Askeleet vastuulliseen brändäykseen

tyomiehet-720x480.jpg

1. Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on erityisen tärkeää ympäristöasioissa. Jotta ihmiset luottavat yritykseenne ja sen vastuullisuuteen, he tarvitsevat siitä todisteita.

Olkaa mahdollisimman avoimia siitä, mitä yrityksessänne tapahtuu. Mitään ei lähtökohtaisesti kannata piilotella. On parempi korostaa tavoitteitanne ja osoittaa kehitystä askel askeleelta, kuin profiloida nykytilannetta vastuullisempana kuin se todellisuudessa onkaan. Kun saavutatte vastuullisia tavoitteitanne tai saatte mitattavia tuloksia, tuokaa ne mahdollisimman näkyvästi esiin.

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys on tärkeää myös Vattenfallille. Olemme luoneet kattavan tiekartan kohti ydinlupaustamme fossiilivapautta. Siinä esitämme läpinäkyvästi tähänastisen muutoksemme sekä kehityksemme suunnan tulevaisuudessa.

nainen-pyoralla-720x480.jpg

2. Näkyvyys

Näkyvyyttä voi hakea monella eri tavalla. Loppupeleissä tärkeintä kuitenkin on, että yrityksenne tulee mieleen tai löytyy, kun ihmiset hakevat alaltanne vastuullista toimijaa. Kannattaa esimerkiksi varmistaa, että yrityksenne listautuu hakukoneissa alallenne oleellisimmilla, vastuullisilla hakusanoilla.

Olennaista on vastuullisuusviestinnän johdonmukaisuus. Varmistakaa, että kaikki yrityksenne viestintä ja markkinointi seisoo brändinne ja ydinlupauksenne takana. Pienetkin ristiriitaisuudet heikentävät brändin uskottavuutta. Hyödyntäkää monia eri kanavia, jotta tavoitatte mahdollisimman suuren yleisön ja saatte viestinne perille.

innovaatio-720x480-2.jpg

3. Verkostot

Verkostoituminen vastuullisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Yhteistyön kautta yrityksenne voi saada myös näkyvyyttä, esimerkiksi linkkautumalla tunnetuille ympäristösivustoille. Kun tuotatte toisille arvoa, useimmat myös vastavuoroisesti viittaavat yritykseenne mielellään.

Kommentoikaa, jakakaa ja ottakaa kantaa ympäristöasioihin relevanteilla kanavilla ja yhteisöissä. Tukekaa kestävää toimintaa ja sponsoroikaa tapahtumia.

Hankkikaa yrityksellenne vastuullisuuttanne todentavia ympäristömerkkejä ja -sertifikaatteja. Hyödyntäkää näitä merkkejä aina ja kaikkialla.

Autamme kertomaan yrityksenne vastuullisuudesta

vastuullisuus-lomake-720x720.png

Asiakasyhteistyö

Autamme yritystänne viestimään vastuullisuudestaan

 

Olemme ylpeitä vastuullisista asiakkaistamme. Haluamme nostaa asiakasyritystemme vastuullisia tekoja esiin Vattenfallin verkkosivuilla ja muissa medioissamme. Tarjoamme teille ilmaista näkyvyyttä, jossa kerromme yrityksenne vastuullisuudesta.

Täyttäkää lomakkeeseen tietonne, jotta voimme yhdessä rakentaa viestintää vastuullisuudestanne.


Täytä lomake, niin olemme teihin yhteydessä

 

Opas

Näin viestitte yrityksenne
vastuullisuudesta

Tässä oppaassa sukellamme syvemmälle vastuullisuusviestintään ja kestävään brändäykseen. Avaamme konkreettisia keinoja, joilla saatte vastuullisuudestanne kaiken hyödyn irti.

Lataa opas

 

Lue lisää aiheesta

Pienikin yritys voi olla suuri vaikuttaja ilmastoasioissa

Pieni yritys voi vaikuttaa ilmastoasioihin yllättävän paljon omalla panoksellaan ja vastuullisilla valinnoillaan. Ilmastonsuojelun lisäksi ympäristöteot hyödyttävät yritystänne – kustannukset vähenevät ja brändi vahvistuu.

Lue lisää

Tarvitseeko yrityksemme ympäristömerkittyä sähköä?

EPD-merkityn sähkön avulla voidaan vertailla ja esitellä läpinäkyvästi yrityksen ympäristötyötä sekä asiakkaille että sijoittajille. Kerromme, milloin yrityksellä on ympäristömerkitylle sähkölle todella käyttöä.

Lue lisää

Fossiiliton energia vähentää sähkön käytön ilmastovaikutuksia

Valinnoillamme voimme vaikuttaa kuluttamamme sähkön ilmastovaikutuksiin. Lukekaa lisää fossiilittomasta ja fossiilisesta energiantuotannosta ja tehkää tulevaisuudessa kestävämpiä valintoja.

Lue lisää

Kysy chatissa