Energiantuotannon rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa on merkittävä. Energiamerkkiä käyttävän yrityksen sähkö on tuotettu fossiilivapaasti, eli ilman fossiilisia polttoaineita. Tämä pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä merkittävästi. 

Mitä useampi yrittäjä valitsee fossiilivapaan sähkön, sitä enemmän investointeja voidaan tehdä fossiilivapaaseen energiantuotantoon ja teollisuuden sähköistämiseen.  

 
Fossiilivapaa energia ei lisää hiilidioksidin määrää ilmassa 


Ilman fossiilisia polttoaineita tuotettu sähkö ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä siten lämmitä ilmastoa. Energian tuotantovaiheessa ei synny hiilidioksidipäästöjä. Aurinko-, tuuli-, vesi- ja ydinvoima ovat fossiilitonta energiaa.  

Sähkön kulutuksen kasvu vaatii sähköntuotannon kasvavaa tarjontaa ja tuhansia uusia voimalaitoksia eri puolille maailmaa tulevina vuosikymmeninä. Uusiutuvat energialähteet tuottavat tällä hetkellä vielä suhteellisen pienen osan maailman sähköstä, vaikka niiden osuus on kasvussa. Tämä kehitys yhdistettynä kiihtyvään ilmastonmuutokseen asettaa suuren haasteen fossiilivapaan sähköntuotannon lisäämiselle.  


Mitä useampi valitsee fossiilivapaan sähkön, sitä suurempi vaikutus sillä on tuotantoon 


Kysyntä ohjaa sähkön tuotantoa - myös sitä, miten sähköä tuotetaan. Mitä enemmän yritykset ja kuluttajat ostavat fossiilivapaata energiaa, sitä enemmän tuotanto ja investoinnit ohjautuvat siihen. Raha, jonka yritys maksaa sähkölaskussa uusiutuvasta energiasta, ohjautuu sähkönmyyjän hankkimien alkuperätakuiden ansiosta fossiilittoman energian tuotantoon. 

Kun yritys valitsee esimerkiksi tuulisähköä, Vattenfall ostaa tuulivoiman tuottajalta kulutusta vastaavan määrän alkuperätakuita. Sähkön tuottaja saa korvauksen myymästään alkuperätakuusta laskuttamalla sähkön myyjää. Näin yrityksen maksama summa ohjautuu fossiilittoman sähkön tuottajalle. Korkean kysynnän ansiosta tuulivoiman rakentamiseen investoidaan lisää. 

Yksi Vattenfallin pääfokusalueista on tuulivoiman kehittäminen ja kapasiteetin lisääminen. 


Energiamerkitty yritys on mukana tukemassa fossiilivapaita innovaatioita 


Monilla muillakin sektoreilla kuin energiantuotannossa toimitaan jo ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, esimerkiksi kuljetusalalla ja teollisuudessa. Vattenfall on mukana monessa hankke
essa, ja tämän mahdollistavat asiakkaamme ympäri Euroopan. 

Vattenfallin, SSKAB:n ja LKAB:n yhteisen hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksentuotantoprosessi vuoteen 2035 mennessä. HYBRIT-menetelmässä  ”liimana” käytetään vetyä koksin ja hiilen sijaan. Tämän tuloksena prosessissa syntyy hiilidioksidin sijaan vettä. Käytettävä vety valmistetaan fossiilivapaalla sähköllä. Terästuotanto aiheuttaa noin 7 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. 

Vattenfall on mukana myös sähköisen liikenteen kehittämisessä. Olemme luoneet Eurooppaan sähköautojen latausverkostoa sekä rakentamassa sähköteitä, jotka lataavat raskaan liikenteen kulkuvälineitä samalla kun ne ovat ajossa. Sen lisäksi kehitämme Preemin kanssa vetyyn perustuvaa biopolttoaineen tuottamista

Saavutuksiamme

Päästövähennyssuunnitelmamme on vahvistettu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2024, jo kuudentena vuonna peräkkäin.

Ecovadisin korkein Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden osalta.

Ecogain-sertifikaatti ja tunnustus kunnianhimoisesta tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kysy chatissa