Time in controller:24.7.2024 18.01.41

1. Suosittelukampanjan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “järjestäjä”).

2. Kampanjassa kerätään suositteluja järjestäjän Vattenfall.fi-sivulla.

3. Suomessa asuvat täysi-ikäiset Vattenfallin pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden edustajat, jotka ovat olleet kampanjaviestin vastaanottajaryhmässä, voivat osallistua suosittelukampanjaan täyttämällä internetissä sijaitsevan asiakkaille sähköpostilinkillä toimitetun suosittelulomakkeen ja lähettämällä sen Vattenfallin pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden tiimille  6.-19.4.2020 välisenä aikana. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän suosittelukampanjan järjestelyjen kanssa.

4. Suosittelusta palkitaan kampanjassa mainitun summan arvoisen suojelumetsän ostotodistuksella. Summaa ei voi muuttaa rahaksi tai lahjakortiksi. Ostotodistukset toimitetaan suosittelukampanjassa meitä sääntöjen mukaisesti suositelleille yrityksille 30.5.2020 mennessä. 

5. Ikimetsä-sertifikaatit toimitetaan suoraan ehdot täyttäville suosittelijoille. Suosittelusta voidaan kertoa Vattenfallin omissa medioissa ja muussa asiakasviestinnässä. Nimien julkaisemisesta sovitaan erikseen.

6. Vattenfall Oy ei ota vastuuta kampanjaa koskevan verkkosivun toimivuudesta eikä osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

7. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan suosittelulomakkeella antamien yhteystietojen kautta, henkilötietolain mukaisesti. Osallistujat voivat kuitenkin peruuttaa tämän suostumuksensa ilmoittamalla siitä järjestäjän vattenfall.fi-internetsivuilla kohdassa: https://www.vattenfall.fi/yritysasiakkaat/asiakaspalvelu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-yritysasiakkaille/#pkyy

8. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan suosittelukampanjaan.

9. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän ja Suomen Luonnonperintösäätiön käyttöön, jälkimmäiselle ainoastaan sertifikaattien toimitusta varten.

10. Suosittelukampanjassa palkitaan jokainen 5 kpl suositteluja kampanjan nettilomakkeen kautta suositteluja antanut 50 euron arvoisella palalla ikimetsää Suomen Luonnonperintösäätiön kautta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi, tavaraksi tai lahjakortiksi. Sertifikaatti todistaa, että yritys tekee ilmastotyötä yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa.

11. Järjestäjä ostaa kampanjan ehdot täyttävän palan metsää suosittelijalle. Suosittelijalle ei synny kampanjaan osallistumisesta kustannuksia.

12. Suosittelusta palkitut vapauttavat järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Järjestäjän kokonaisvastuu kutakin suosittelijaa kohtaan ei muuten ylitä näissä säännöissä mainittujen sertifikaattien kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

13. Osallistumalla tähän suosittelukampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä vattenfall.fi-internetsivuillaan.

Kysy chatissa