Time in controller:15.6.2024 5.26.06

Yrityksen sähkövero 

Sähkövero on suoraan valtiolle maksettava vero, jonka sähkönjakeluyhtiö kerää. Vuoden 2021 alusta alkaen 2. veroluokassa sähkövero aleni Suomessa EU:n minimitasolle, ja sähkön käytöstä tulee fossiilisia polttoaineita kannattavampaa. 

Pienemmillä yrityksillä on aiempaa parempi mahdollisuus hyötyä alemmasta veroluokasta.  Sähköveron määrä on joko 2,253 snt/kWh (luokka 1) tai 0,05 snt/kWh (luokka 2) riippuen sähköveronluokastasi.  Verkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.  

Yrityksen toiminta vaikuttaa sähköveroluokkaan 

Veroluokan määrää yrityksen harjoittama toiminta sähkön käyttöpaikalla.  

1. veroluokkka  
Korkeampaan veroluokkaan eli 1. veroluokkaan kuuluvat yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakennusala, palvelualan yritykset sekä julkinen  sektori. 

2. veroluokka   
2. veroluokan mukaista toimintaa on valmistava teollisuus, kaivostoiminta, louhinta ja ammattimainen kasvihuoneviljely sekä konesalit. Tällaista on: 

  • Varsinaisessa tuotantotoiminnassa käytettävä sähkö  
  • Tehdasalueen ja rakennusten valaistuksessa ja lämmityksessä käytettävä sähkö  
  • Tehtaan yhteydessä olevassa lämpökeskuksessa lämmön tuotannon yhteydessä kulutettu sähkö, jos lämpökeskuksen tuottamaa lämpöä ei siirretä muualle kuin kyseisellä tehdasalueella teollisuusprosesseissa tai lämmityksessä käytettäväksi  
  • Vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnan harjoittaminen tuotantopaikalla, jos se liittyy yrityksen omaan teolliseen tuotantoon (esim. yrityksen pääkonttori, henkilöstöruokalat, tehtaanmyymälät, terveydenhoitopalvelut, itsenäiset tuotekehitysyksiköt, huolto-, korjaamo- ja siivouspalvelut, talonmiehen asunto sekä autojen lämmitystolpat)  

Lisätietoja sähköverosta:   
  
Vero.fi   

Sähkön verotus veroluokittain 1.1.2021  

Sähköveroluokka 1  
2,253 snt/kWh (alv 0%) = 2,79372 snt/kWh (alv 24%)  
 
Sähköveroluokka 2  
0,05 snt/kWh (alv 0%) = 0,062 snt/kWh (alv 24%)  

Sähköveroluokan muutos  

Voit pyytää sähköveroluokan muuttamista itse. 

Kaikkien teollisuusasiakkaiden ja ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden on tehtävä oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan kirjallinen ilmoitus (vakuutus) verkkoyhtiölle.

Miten haen sähköveroluokan muutosta? 

Tarkista ensin, minkä sähköverkkoyhtiön asiakas olet. Sähköverkkoyhtiö on aina alueellinen ja vastaa sähkönsiirrosta, eikä sitä voi siis vaihtaa. Sähköverkkoyhtiö myös hoitaa sähköveron verotuksen. 

Ota yhteyttä sähköverkkoyhtiöösi ja kysy heiltä, miten voit hakea sähköveroluokan muutosta. Seuraa heidän ohjeitaan. Toimintatavat vaihtelevat verkkoyhtiöittäin. 

Sähkön 2. veroluokkaan kuuluvat yritykset ovat valtiontuen saajia, joita koskevat EU:n valtiontukisäännöt, ja tuen saajien on rekisteröidyttävä  valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin.

Sähköverovelvollisuus  

Sähköverovelvollisia ovat pääsääntöisesti verkonhaltijat ja sähköntuottajat.

Kysy chatissa