Timvisa spotpriser på Elbörsen

Se vad elens timvisa spotpris för Finlands prisområde är just nu på elbörsen Nord Pool. Du kan även i förväg kontrollera hur mycket elen kommer att kosta imorgon och planera din elkonsumtion efter det. Följande dags timvisa spotpriser publiceras ungefär klocka 14. Du kan dessutom jämföra nya spotpriser med gamla priser (tillgängliga från och med år 2013).

Elpriset nu och under en vald tidsperiod

Här nere kan du själv välja, vilken tidsperiod du vill se spotpriser för. Du kan även jämföra priser med föregående år samt spara priserna i Excel. I priset ingår moms på 24 % samt Timel- eller EKO Timel-avtalens marginal. Alla priser är inklusive moms 24 %. Börselens timpris direkt i din telefon

Med Fingrid Oyj:s Timpris-mobilapplikation (på finska) kan du enkelt följa elens timpriser var du än befinner dig. Kontrollera vad elpriset är just nu samt planera din kommande elkonsumtion efter dygnets billigaste timmar. Du kan även sätta ett prisalarm, utifall elbörsens timpris skulle överstiga en bestämd prisgräns. Timpris-mobilapplikationen är helt avgiftsfri och den fungerar i Windows-, Android- och iOS-telefoner.

Välj spotpris el

Med ett börselavtal kan du utnyttja variationerna i elpriset och påverka på slutbeloppet på din elfaktura. Börselavtalen gäller tillsvidare.

Prissättningen följer elbörsen Nord Pools spotpriser. EKO Timel är producerat med vindkraft.

Ett billigt och ett miljövänligt börselavtal, som inte innehåller alls fossila energikällor. Elavtalet som grundar sig på elbörsens förmånliga priser passar till alla hem. Med detta avtal kan man flytta hemmets förbrukningstoppar till de billigaste timmarna under dygnet. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Teckna elavtal

EKO timel är till 100 % förnybart, med vindkraft producerad börsel. För varje förbrukad kilowattimme betalas en avgift till Finlands naturskyddsförbund, som riktar pengarna till organisationer som jobbar med miljöarbete. 

Visa mera Mindre EKO CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Teckna elavtal