Time in controller:2024-04-20 01:30:09

Börspris el

Elavtalets energipris följer Nord Pool elbörsens spotpriser och passar till alla hushåll. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt.

Ett billigt och ett miljövänligt börselavtal, som inte innehåller alls fossila energikällor. Elavtalet som grundar sig på elbörsens förmånliga priser passar till alla hem. Med detta avtal kan man flytta hemmets förbrukningstoppar till de billigaste timmarna under dygnet. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Timel Mix avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Vesivoima on ekologista

Miljövänlig

Helt fossilfri, ett avtal med små utsläpp. Elen producerad med vatten-, vind- och kärnkraft. All energi är ursprungs-verifierat.

Utnyttja de billiga timmarna

Utnyttja de billiga timmarna

Genom att på förhand planera och följa med priserna, samt flytta din elkonsumtion till de billigaste timmarna, kan du minska din elräkning.

Transparent prissättning

Transparent prissättning

Timel Mix avtalets prisbaserar sig alltid på Finlands officiella timvisa timpriser. De timvisa priserna finns till påseende en dag i förväg.

Ingen bindningstid

Ingen bindningstid

Timel Mix kräver ingen tidsbunden bindningstid, utan elavtalet gäller tillsvidare.

För vem passar Timel Mix?

Elavtalets energipris följer Nord Pool elbörsens spotpriser och passar till alla hushåll. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.

Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Du kan lätt minska ditt hushålls koldioxidfotavtryck utan att behöva betala extra för det.

Prissättningen i Timel Mix avtalet är helt transparent, eftersom den baseras på de timvisa spotpriserna för prisområdet Finland. På spotpriset tillkommer aktuell moms samt.

Vår leveransskyldiga produkt för kunder som bor inom Elenia Oy nätområdet är Timel Mix.

Tilläggsinformation om Börsel

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion betyder produktion som inte tillför koldioxid i atmosfären och som därmed inte uppvärmer klimatet.

Energiproduktion med fossila bränslen betyder produktion med oförnybara källor som t.ex. olja, jordgas och kol. Benämningen fossilt grundar sig på att dessa har uppstått av kvarlevor från organismer under miljontals år. Energiproduktion som baserar sig på dessa, förorsakar koldioxidutsläpp i klimatet.

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar är det väldigt viktigt att mänskligheten kan byta till energiformer med låga utsläpp. Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft. 

Läs mer on kärnkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft