Avtalsvillkor som tillämpas i Vattenfall Oy:s elkontrakt

Vattenfall Oy:s elkontrakts försäljningsvillkor består av de enskilda kontraktens försäljningsvillkor samt Elförsäljningsvillkor (EFV 2014).

 

Ångerrätten

Om avtalet är tecknat på distans (såsom på nätet, via postorder eller via telefon), har konsumenten rätt att ångra sig inom 14 dagar efter att ha mottagit avtalsbekräftelsen utan att uppge något skäl för annullering.

Läs mer

Kysy chatissa