Time in controller:20.6.2024 8.31.21

Tuntisähkö Mix -sopimuksen sopimusehdot

  • Sähkön hinta perustuu Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) julkaisemaan Suomen tuntikohtaiseen spot-hintaan, johon lisätään Vattenfallin marginaali (snt/kWh) ja  perusmaksu  (€/kk)
  • Energian osuus laskulla perustuu asiakkaan omaan tuntikohtaiseen kulutukseen ja kunkin tunnin edellä kuvattuun muuttuvaan hintaan
  • Sähkön markkinahintojen muutokset, eli sekä hintojen nousu ja lasku, vaikuttavat suoraan asiakkaan kuluttaman sähkön hintaan tuntitasolla. Siten kuluttaja voi vaikuttaa oman sähkölaskunsa suuruuteen kulutuksen ajoituksella
  • Laskulla on nähtävissä myös asiakkaan omaan kulutukseen perustuva keskimääräinen hinta kuukaudessa
  • Tuntikohtaiset hinnat ja kulutukset on nähtävissä Oma energia -palvelussa
  • Kulutettu energia tuotetaan kokonaisuudessaan fossiilittomasti. Sähkön tuotantotapa on valintasi mukainen
  • Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla
  • Mahdolliset muutokset  marginaaliin  ja perusmaksuun  ilmoitetaan 1 kuukausi ennen voimaan tuloa

 

Tuntisähkö Mix -sopimus

Tuntisähkö Mix -sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista.

Sopimus koskee sähkön myyntiä ja sen hintaa. Myyntihintaan lisätään viranomaisten kulloinkin voimassaolevat ja Vattenfallin perittäväksi määräämät verot ja maksut. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkon välillä tehdyn verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.

Sähkönkulutuksen mittaaminen, hinnan määräytyminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikassa, johon Tuntisähkö Mix –sopimus tehdään, tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus ja mitattujen tuntitietojen käytön tulee olla laskutusta varten teknisesti mahdollista. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on käyttöpaikassa jatkuvasti pääkytkimestä päälle kytkettynä. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia kulutustietoja.

Sähkön hinta määräytyy Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) julkaiseman Suomen hinta-alueen tuntikohtaisen spot–hinnan mukaan (”Pörssihinta”). Pörssihintaan lisätään Vattenfallin marginaali (snt/kWh). Lisäksi laskutetaan kiinteä Perusmaksu (euroa per kuukausi). Vattenfallilla on oikeus muuttaa marginaalia ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen. Yhden tunnin hinta saadaan kertomalla kyseisen tunnin pörssihinnan ja marginaalin summa tämän tunnin toteutuneella sähkönkulutuksella. Kalenterikuukauden hinta saadaan laskemalla tuntien hintojen summa. Laskulla näytettävä kuukausittainen energian keskihinta on kalenterikuukauden hinta jaettuna saman jakson sähkönkulutuksella. Tuntikohtaisia energian hintoja tai tuntikohtaista sähkönkulutusta ei erikseen eritellä sähkölaskulla, vaan ne ovat asiakkaan nähtävillä Vattenfallin Oma energia -palvelussa.

Vedellä, tuulella sekä ydinvoimalla tuotettua sähköä

Sopimuksesi Tuntisähkö Mix-sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla, jollei sopimukselle ole valittu erillistä alkuperää. Mikäli olette valinneet sopimukseenne uusiutuvan energian alkuperän, energia on tuotettu kokonaisuudessaan joko vesi- tai tuulivoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan asiakkaan käyttämän sähköenergian verran vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla tuotettua sähköä.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla Vattenfallin asiakaspalvelunumeroon 020 722 9000 tai ilmoittamalla Vattenfallille postitse tai sähköpostitse. Käyttöpaikan muuttuessa sopimus päättyy. Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014. Tuntisähkö Mix -sopimuksen pörssihinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen tai joiden perusteella asiakkaalla olisi oikeus irtisanoa Tuntisähkö mix -sopimus päättyväksi sähkönmyyntiehtojen SME 2014 kohdan 10.9. perusteella.

Kysy chatissa