Time in controller:4.12.2022 10.47.29

Täysvesi -sopimusehdot

Vattenfall Oy (Vattenfall) hoitaa puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät toimenpiteet. Asiakkaan ja Vattenfallin välille on solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Vattenfall veloittaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden.

Laskutus

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Kohteissa joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Yö- ja päiväenergia

Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07–22 välinen aika ja yöaikaa 22–07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11.–31.3. ma-la klo. 07–22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Täysvesi-sopimus on turvallinen ja vaivaton

Nyt tekemäsi Täysvesi -sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Vattenfallilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus.

Ilmastoystävällistä sähköä

Täysvesi -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesivoimalla, jolloin Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran vesivoimalla tuotettua sähköä.

Vaihto-oikeus

Mikäli Täysvesi -sopimukseesi on liitetty Vaihto-oikeus, on sinulla oikeus kesken sopimuskauden päättää sopimus ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus, joka on kestoltaan vähintään yhtä pitkä. Asiakkaana olet vastuussa hintojen seurannasta sekä Vaihto-oikeuden käyttämisestä. Vaihto-oikeusmaksu veloitetaan yhdellä kertaa normaalin sähkölaskun yhteydessä. Vaihto-oikeusmaksu on sitova myös siinä tapauksessa, että käytät Vaihto-oikeuden ennen kuin se on laskutettu tai sopimuksesi päättyy ennenaikaisesti esimerkiksi muuton johdosta. Maksettava Vaihto-oikeusmaksu määräytyy käyttöpaikkasi arvioidun vuosikulutuksen mukaan.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen, jolloin muuttaessasi määräaikainen sopimus päättyy muuttopäivään. Määräaikainen sopimus on kuitenkin kätevästi siirrettävissä uuteen käyttöpaikkaan niin halutessasi. Sinun tulee ilmoittaa muutostasi Vattenfallille soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake osoitteessa Vattenfall.fi. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. –10.2.5).

Määräaikainen sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Ennen määräajan päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta, jonka hyväksyminen ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Uusi sopimus jatkuu suoraan määräaikaisena edellisen päätyttyä. Mikäli et hyväksy uutta tarjousta, tulee sinun perua sopimus tarjouksen viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

Kysy chatissa