Time in controller:22.7.2024 5.51.27

Täysaurinko-sopimuksen ehdot 

 

  • Sopimuksen hinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia.   
  • Sopimuksessa on kuukausikohtainen perusmaksu (€/kk) ja sen lisäksi kiinteä hinta kulutettua energiamäärää kohti (snt/kWh)  
  • Ennen määräajan päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta, jonka hyväksyminen ei vaadi sinulta toimenpiteitä  
  • Mikäli et hyväksy uutta tarjousta, tulee sinun perua sopimus ennen uuden määräaikaisen sopimuksen alkamista.  
  • Kulutettu energia tuotetaan kokonaisuudessaan fossiilittomasti aurinkovoimalla 

 

Vattenfall Oy (Vattenfall) hoitaa puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät toimenpiteet. Asiakkaan ja Vattenfallin välille on solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Vattenfall veloittaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden. 

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua. 

Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07–22 välinen aika ja yöaikaa 22–07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11.–31.3. ma-la klo. 07–22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua. 

Turvallinen ja vaivaton Täysaurinko -sopimus 

Nyt tekemäsi Täysaurinko -sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Vattenfallilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus.  

Ilmastoystävällistä sähköä 

Täysaurinko-sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan aurinkovoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran aurinkovoimalla tuotettua sähköä.  

Sitoutuminen sopimukseen 

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen, jolloin muuttaessasi määräaikainen sopimus päättyy muuttopäivään. Määräaikainen sopimus on kuitenkin kätevästi siirrettävissä uuteen käyttöpaikkaan niin halutessasi. Sinun tulee ilmoittaa muutostasi Vattenfallille soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake sivulla vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1.10.2.5).  

Mikäli määräaikainen sopimus päättyy asiakkaasta johtuvasta syystä ilman hyväksyttävää syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. –10.2.5), tulee asiakkaan maksaa sopimussakkona 100 euroa tai Vattenfallille hintakiinnityksen purkamisesta aiheutuvan tappion määrän, sen mukaan kumpi näistä suurempi. Hintakiinnityksen purkamisesta Vattenfallille aihetuvan tappion määrä määritetään sopimuksen ennenaikaisen päättymispäivän ja alkuperäisen sopimusjakson mukaisen päättymispäivän välisen ajanjakson arvoidun kulutuksen perusteella seuraavasti: Kyseiselle ajanjaksolle sopimuksen mukaisten energiamaksujen mukaan määritetystä hankintahinnasta vähennetään vastaavan sähkönmäärän myynnistä saatava arvo laskettuna sopimuksen päättymispäivän sähkön johdannaismarkkinanoteerausten mukaan.  

Määräaikainen sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Ennen määräajan päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta, jonka hyväksyminen ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Uusi sopimus jatkuu suoraan määräaikaisena edellisen päätyttyä. Mikäli et hyväksy uutta tarjousta, tulee sinun perua sopimus ennen uuden määräaikaisen sopimuksen alkamista.  

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot 

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

Kysy chatissa