Time in controller:24.10.2021 16.20.24

Ilmasto Mix -sopimusehdot

Vattenfall Oy (Vattenfall) hoitaa puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät toimenpiteet. Asiakkaan ja Vattenfallin välille on solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Vattenfall veloittaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden.

Laskutus

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Kohteissa joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Yö- ja päiväenergia

Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07 – 22 välinen aika ja yöaikaa 22 – 07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11. – 31.3. ma-la klo. 07–22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Turvallinen ja vaivaton Ilmasto Mix -sopimus

Nyt tekemäsi Ilmasto Mix -sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Vattenfallilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus.

Ilmastoystävällistä sähköä

Ilmasto Mix -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla, jolloin Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran näillä tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.

Vaihto-oikeus

Mikäli Ilmasto Mix -sopimukseesi on liitetty Vaihto-oikeus, on sinulla oikeus kesken sopimuskauden päättää sopimus ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus, joka on kestoltaan vähintään yhtä pitkä. Asiakkaana olet vastuussa hintojen seurannasta sekä Vaihto-oikeuden käyttämisestä. Vaihto-oikeusmaksu veloitetaan yhdellä kertaa normaalin sähkölaskun yhteydessä. Vaihto-oikeusmaksu on sitova myös siinä tapauksessa, että käytät Vaihto-oikeuden ennen kuin se on laskutettu tai sopimuksesi päättyy ennenaikaisesti esimerkiksi muuton johdosta. Maksettava Vaihto-oikeusmaksu määräytyy käyttöpaikkasi arvioidun vuosikulutuksen mukaan.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen, jolloin muuttaessasi määräaikainen sopimus päättyy muuttopäivään. Määräaikainen sopimus on kuitenkin kätevästi siirrettävissä uuteen käyttöpaikkaan niin halutessasi. Sinun tulee ilmoittaa muutostasi Vattenfallille soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake osoitteessa Vattenfall.fi. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. –10.2.5). Jos irtisanot sopimuksen ilman edellä mainittua erityistä syytä, Vattenfallilla on oikeus periä sopimussakkoa 15 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta, kuitenkin vähintään 50 euroa, sisältäen arvonlisäveroa 24 %.

Määräaikainen sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Ennen määräajan päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta, jonka hyväksyminen ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Uusi sopimus jatkuu suoraan määräaikaisena edellisen päätyttyä. Mikäli et hyväksy uutta tarjousta, tulee sinun perua sopimus tarjouksen viimeiseen voimassaolopäivään mennessä.

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

Kysy chatissa