Fast pris elavtal

Välj fastpris elavtal

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden, även när elmarknadspriset varierar.

Välj fossilfritt tidsbundet elavtal

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck.

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %
Klimat Standard - samma pris varje månad

Välj ett fossilfritt Klimat Standard elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft.  Klimat Standard passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på företagets koldioxidavtryck. Faktureringen av Klimat Standard -avtalet baserar sig på ett fast månadspris i euro (€/månad), som kunden betalar för upp till max 125 kWh/månad, oavsett förbrukad mängd el. Om månadsförbrukningen överstiger den maximala månadsförbrukningen, debiteras överskottsenergiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (c/kWh) utöver det fasta månadspriset. 

Välj ett fossilfritt Klimat Standard. Faktureringen av Klimat Standard -avtalet baserar sig på ett fast månadspris i euro (€/månad), som kunden betalar för upp till max 125 kWh/månad, oavsett förbrukad mängd el. Om månadsförbrukningen överstiger den maximala månadsförbrukningen, debiteras överskottsenergiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (c/kWh) utöver det fasta månadspriset. 

Visa mera Mindre Fast månads- pris CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: När förbrukningen överstiger 125 kWh/mån: Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %