Time in controller:2022-09-27 02:42:57

För dig, som vill stabilisera ditt företags elräkning och välja elens ursprung.

Du behöver inte bekymra dig över elprisets växlingar och kan själv välja elens produktionssätt ─ vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft eller Klimat MIx, i vilken alla produktionsformer finns. Innan avtalsperioden upphör skickar vi dig ett förmånligt förnyelseerbjudande.

Elavtal med fast pris – fossilfria elavtal

Passar för dig som vill veta vad du betalar för elen och ger dig en möjlighet att välja elens energikälla. Du behöver inte bekymra dig över elprisets fluktuationer och kan själv välja hur elen har producerats med - vatten-, vind-, sol- eller kärnkraft, eller så kan du välja Klimat Mix vars el består av alla fyra produktionssätt.

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. Visa mera Mindre Rekommen- deras CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Välj till 100 % miljövänlig solel till ditt hem utan tilläggskostnader. Solkraft har mycket låga utsläpp, och är därför ett miljövänligt alternativ. Förutom detta, har solkraften en mycket viktig roll i framtidens energilösningar. Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Vattenfalls vindel är av Finlands naturskyddsförbund rekommenderad och certifierad till 100 % EKOenergi. Ekoenergi märket beviljas till vindkraft på det villkoret, att kraftverket inte placerats i naturskyddsområde, i värdefulla eller kulturarvsområden, eller i viktiga fågelområden. Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el utan tilläggskostnader. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning. Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Välj med kärnkraft till 100 % producerad el. Kärnkraften är produktionseffektivt, säker i drift med låga utsläpp. Kärnkraften spelar en stor roll i bekämpaningen av klimatförändringen, då elproduktionen förorsakar väldigt små växthusgasutsläpp. Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %