Time in controller:2021-10-26 16:05:31

För dig, som vill stabilisera ditt företags elräkning och välja elens ursprung.
Du behöver inte bekymra dig över elprisets växlingar och kan själv välja elens produktionssätt ─ vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft eller Grundel, i vilken alla produktionsformer finns. Innan avtalsperioden upphör skickar vi dig ett förmånligt förnyelseerbjudande.

Klimat Mix

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Se priser och teckna ett avtal

Fullvind

100 % producerad med vindkraft, SSL:s rekommenderade EKO-energi.
Fast pris under hela avtalsperioden.

Se priser och teckna ett avtal

Fullvatten

Fullvatten är 100 % producerad med vattenkraft.
Elavtalet har ett fast pris för hela avtalsperioden.

Se priser och teckna ett avtal

Fullsol

Fullsol är 100 % producerad med solkraft.
Elavtalet har ett fast pris för hela avtalsperioden.

Se priser och teckna ett avtal