Time in controller:2023-06-04 21:53:38

För dig, som vill stabilisera ditt företags elräkning och välja elens ursprung.

Du behöver inte bekymra dig över elprisets växlingar och kan själv välja elens produktionssätt ─ vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft eller Klimat MIx, i vilken alla produktionsformer finns. Innan avtalsperioden upphör skickar vi dig ett förmånligt förnyelseerbjudande.

Elavtal med fast elpris

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. 

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. Visa mera Mindre Rekommen- deras CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %