Time in controller:2021-08-03 15:18:08

För dig, som vill stabilisera ditt företags elräkning och välja elens ursprung.
Du behöver inte bekymra dig över elprisets växlingar och kan själv välja elens produktionssätt ─ vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft eller Grundel, i vilken alla produktionsformer finns. Innan avtalsperioden upphör skickar vi dig ett förmånligt förnyelseerbjudande.