Time in controller:2024-07-22 05:55:39

Våra mest populära avtal – fossilfria elavtal

För dig som har en verksamhet och en årsförbrukning max. 300 000 kWh. Vi erbjuder fossilfria elavtal till alla våra privata och småföretagskunder. 

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. Timel Mix avtalets grundavgift ändras fr.o.m. 1.9.2024. Den nya grundavgiften är 4,74 €/mån.

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Tjänsten Min energi

Genom att registrera dig i tjänsten Min energi kan du hantera dina elärenden när det passar dig bäst. Du kan till exempel:

  • Följa din elförbrukning
  • Granska dina fakturor och elavtal
  • Hantera dina kunduppgifter

Bekanta dig med tjänsten Min energi

Ingå ett elavtal för företag eller husbolag

verkossa-720-3.png

Ingå ett elavtal för företag på webben

Välj ett elavtal som verkligen passar ert företags behov.

Teckna elavtal

Läs mer om elavtalen för företag

yhteys-720-3.png

Kontakta oss

Har du några andra frågor? Kontakta oss så hittar vi tillsammans fungerande energilösningar för ditt företag.

Kundservice

Ring 020 722 9001
(8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min)

muutto-720-3.png

Ska ert företag flytta?

Vi hjälper ert företag i allt som har med flytt att göra. Teckna ett nytt elavtal eller flytta enkelt ett befintligt elavtal till en ny adress.

Läs mer

Ta med dig ditt elavtal