Time in controller:2024-05-28 10:39:09Beställ ett nytt elavtal

Oavsett vilket elavtal du väljer, så kommer din el från fossilfria energikällor. Våra mest populära elavtal är Klimat Mix med fast pris och Timel Mix ett timbaserat elavtal som följer elbörsens priser.

Elförbrukning 0-30 000 kWh 30 001-60 000 kWh 60 001-100 000 kWh 100 000-300 000 kWh Värmer du upp med el? Detta ger dig en mer exakt uppskattning av din månatliga elräkning. Ja Nej Visa elavtal