Energimärkena för elkunder

Med energimärken kan Vattenfalls kundföretag visa sina egna kunder och intressegrupper att de föredrar förnybar energi och försöker minska på sina co2-emissioner.

Vattenfall har skapat energimärkena för att hjälpa sina företagskunder i marknadsförings- och kundkommunikationen. Med energimärken kan Vattenfalls kundföretag visa sina egna kunder och intressegrupper att de föredrar förnybar energi i form av sol-, vatten- eller vindkraft och arbetar för att minska på sina koldioxidutsläpp.


Alla Vattenfalls företagskunder, som har avtal för el producerad med sol-, vatten- eller vindkraft, samt kunder som köpt solpaneler, har rätt att använda Vattenfalls Energimärken i sin marknadsföring. Våra kundföretag får använda Vattenfalls Energimärkesintyg och -dekal samt publicerbara filer: .jpeg (webbsidor) och .tiff (utskrivbart material).


Vattenfalls Energimärke kan sättas exempelvis på företagets webbsidor, på sociala mediers kanaler och marknadsföringsmaterial eller klistras till exempel på företagets dörr. Vattenfalls Energimärke passar dessutom utmärkt på samhällsansvars- eller samarbetspartnerns sidor.

Vattenmärke

Avsedd för våra företagskunder, som har valt vårt elavtal som produceras på förnybar vattenkraft.

Vattenkraft och vattenel är grundstenarna i Vattenfalls verksamhet, och som vattenelskund har du valt förnybar el med litet utsläpp. Med Vattenfalls vattenmärke kan du visa detta till dina kunder.

Vindmärke

Riktat till Vattenfalls företagskunder, som har valt vårt elavtal producerat på förnybar vindkraft.

Med Vattenfalls vindmärke kan du visa dina kunder, att en motsvarande mängd av ditt företags elförbrukning produceras med förnybar vindkraft.

Solmärke

Avsett att användas av Vattenfalls solpanelkunder och företag som tecknat solelsavtal.

Med hjälp av Vattenfalls solmärke kan du visa dina kunder, att minskning av CO2-utsläpp och ansvar är viktigt för er. Producerar du din el med solpaneler själv eller är Vattensfalls Fullsolskund, minskar du automatiskt på ditt företags koldioxidspår.