Elavtal för företag

Teckna elavtal för företag

Från Vattenfall hittar du ett elavtal som passar ditt företags behov -oavsett företagets storlek.

Välj fossilfritt tidsbundet elavtal

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck.

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %
Börsel för småföretag

Med ett börselavtal kan du utnyttja prisfluktuationerna på elbörsen och minska din elräkning. Börselavtalet är ett avtal, som är ikraft tillsvidare och kräver ingen bindningstid. Prissättningen är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %
Fullvind - 100% förnybar energi

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Vattenfalls vindel är fossilfri och släpper inte ut koldioxid i atmosfären. Vindkraft är för närvarande den snabbast växande produktionsformen i Finland. Förra året ökade dess andel av den totala produktionen med 41 %.

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Vindel är 100% fornybar el som passar till alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %
Välj förnybar vattenkraft

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el utan tilläggskostnader. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %
Klimat Standard - samma pris varje månad

Välj ett fossilfritt Klimat Standard elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft.  Klimat Standard passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på företagets koldioxidavtryck. Faktureringen av Klimat Standard -avtalet baserar sig på ett fast månadspris i euro (€/månad), som kunden betalar för upp till max 125 kWh/månad, oavsett förbrukad mängd el. Om månadsförbrukningen överstiger den maximala månadsförbrukningen, debiteras överskottsenergiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (c/kWh) utöver det fasta månadspriset. 

Välj ett fossilfritt Klimat Standard. Faktureringen av Klimat Standard -avtalet baserar sig på ett fast månadspris i euro (€/månad), som kunden betalar för upp till max 125 kWh/månad, oavsett förbrukad mängd el. Om månadsförbrukningen överstiger den maximala månadsförbrukningen, debiteras överskottsenergiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (c/kWh) utöver det fasta månadspriset. 

Visa mera Mindre Fast månads- pris CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: När förbrukningen överstiger 125 kWh/mån: Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %

Ingå ett elavtal för företag eller bostadsbolag

Elavtal för företag

Ingå ett elavtal för företag eller bostadsbolag

Välj ett elavtal som verkligen passar ert företags behov.

Ska ert företag flytta

Ska ert företag flytta?

Vi hjälper ert företag i allt som har med flytt att göra. Teckna ett nytt elavtal eller flytta enkelt ett befintligt elavtal till en ny adress.

Kontakta oss

Kontakta oss

Har du några andra frågor? Kontakta oss så hittar vi tillsammans fungerande energilösningar för ditt företag.

Börja använda energimärken

Även era kunder vill höra att ni använder fossilfri el. Därför ger vi ert företag möjligheten att använda energimärken, så att ni kan visa ert val antingen i digital form eller genom etiketter. 

Energimärken passar exempelvis på webbsidor, i broschyrer, i skyltfönster eller i receptionsutrymmen.

Läs mer om energimärken

 

Elavtal för storfö­retag

Förbrukar ditt företag över 200 000 kWh el per år? Våra experter hjälper just ditt företag att hitta de rätta energi­lös­ningarna. Hos oss kan du alltid välja elavtal med el produ­cerad till 100% utan koldi­ox­id­ut­släpp. Vi skräd­darsyr varje elavtal­soffert utifrån kundens behov och önskemål.

Läs mer