Time in controller:2023-10-01 12:07:10

Våra mest populära avtal – fossilfria elavtal

För dig som har en verksamhet och en årsförbrukning max. 300 000 kWh. Vi erbjuder fossilfria elavtal till alla våra privata och småföretagskunder. 

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre Rekommen- deras CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Elavtal med fast elpris

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. 

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre Rekommen- deras CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Förnybar energi

Förnybar energi sparar på miljön. Välj ett elavtal som har förnybar sol-, vind- eller vattenkraft som produktionsform. Du kan välja ett avtal till ditt företag, med antingen tidsbundet fast pris eller tillsvidare gällande börspris. Alla våra elavtal med förnybar energi är ursprungsverifierade.

Vattenfalls vindel är av Finlands naturskyddsförbund rekommenderad och certifierad till 100 % EKOenergi. Ekoenergi märket beviljas till vindkraft på det villkoret, att kraftverket inte placerats i naturskyddsområde, i värdefulla eller kulturarvsområden, eller i viktiga fågelområden. Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett avtal Företagselens priser moms. 0 %
Välj ett Kesto elavtal

Om du inte vill binda dig för en viss tid, välj då ett fortlöpande elavtal. Avtalet gäller tills vidare och har inget utgångsdatum, elpriset följer marknadspriset på el och avtalet kan när som helst bytas ut mot ett annat. Våra nuvarande kontrakt är 100 % fossilfria.

Vårt fortlöpande avtal är ett elavtal som gäller tills vidare. Priset på el kan ändras med en månads varsel då det följer marknadspriset på el.

Visa mera Mindre Lätt val CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.


Beställ ett nytt elavtal för företag eller bostadsbolag

Oavsett vilket elavtal du väljer, så kommer din el från fossilfria energikällor. Våra mest populära elavtal är Klimat Mix med fast pris och Timel Mix ett timbaserat elavtal som följer elbörsens priser.

Elförbrukning 0-30 000 kWh 30 001-60 000 kWh 60 001-100 000 kWh 100 000-300 000 kWh Värmer du upp med el? Detta ger dig en mer exakt uppskattning av din månatliga elräkning. Ja Nej Visa elavtal


Ingå ett elavtal för företag eller bostadsbolag

verkossa-720-3.png

Ingå ett elavtal för företag på webben

Välj ett elavtal som verkligen passar ert företags behov.

Teckna elavtal

Läs mer om elavtalen för företag

yhteys-720-3.png

Kontakta oss

Har du några andra frågor? Kontakta oss så hittar vi tillsammans fungerande energilösningar för ditt företag.

Kundservice

Ring 020 722 9001
(8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min)

muutto-720-3.png

Ska ert företag flytta?

Vi hjälper ert företag i allt som har med flytt att göra. Teckna ett nytt elavtal eller flytta enkelt ett befintligt elavtal till en ny adress.

Läs mer

Ta med dig ditt elavtal

El hem eller till stugan?

Behöver du el till flera ställen? Läs mer om Vattenfalls fossilfria elavtal för hemmet eller stugan.

Läs mer om elavtalen för hushåll

Behöver du elavtal i Sverige?

Du kan välja elavtal från Vattenfall även i Sverige. Skaffa elavtal med fossilfri el till ditt sommarhus, hem eller arbetsplats.

Se våra svenska elavtal för privatpersoner och elavtal för företag.

 Våra prestationer

Med i initiativet Science Based Targets

Vår plan för att minska utsläppen har bekräftats vara i enlighet med Parisavtalet.

Läs mer

Finlands mest hållbarhetsorienterade aktör inom energisektorn

Konsumenterna utsåg Vattenfall till Finlands mest hållbarhetsorienterade elbolag 2023 för den femte året i rad.

Läs mer

 

Belönat samhällsansvar

Ecovadis Platina-rankning för miljö, etik och leverantörskedja.

Läs mer

 

Steg mot ett fossilfritt liv

Det sker ständigt en positiv klimatutveckling. Vi vill berätta hur vi arbetar för att nå vårt mål om ett fossilfritt liv.

Läs mer