Time in controller:2023-12-04 03:29:06

Vattensfalls förnybara energikällor är vindkraft, solkraft och vattenkraft. Vindkraft kan också fås i form av börsel genom att välja EKO Timel. Vindel är Finlands Naurskyddsförbunds certifierade EKO-energi.

Genom att välja förnybar energi för småföretag får du också använda Vattenfalls energimärken.

Fullvatten

Fullvatten är 100 % producerad med vattenkraft.
Elavtalet har ett fast pris för hela avtalsperioden.

Se priser och teckna ett avtal

Fullvind

100 % producerad med vindkraft, SSL:s rekommenderade EKO-energi.
Fast pris under hela avtalsperioden.

Se priser och teckna ett avtal