Time in controller:2024-06-20 09:26:14

El är en betydande del av våra kunders verksamhet. I stället för att dagligen följa elmarknaden kan våra kunder koncentrera sig på sin egen verksamhet.

Elförsörjningen kan vara värd att genomföras i samarbete med en tillförlitlig partner. Vårt mål är att försäkra våra kunders konkurrenskraft, så lösningarna bedöms för att motsvara var kunds verksamhetsbehov. Som vår kund får ni tillgång till kunnandet hos ett ledande europeiskt energiföretag. Vi hittar säkert en lämplig lösning om ni så letar efter ett stabilt pris eller en försörjningslösning, där man utnyttjar elmarknadens prisvariationer mer effektivt.

Av Vattenfall får du personlig service 

Om ert företag förbrukar över 2 GWh om året, får ni tillgång till analys- och rådgivningstjänster samt personlig rådgivare, som följer marknaden för er. Ta kontakt, så går vi tillsammans igenom era elförsörjningsbehov. Vårt mål är att vara med och förbättra ert företags konkurrenskraft.

Vattenfalls kontaktpersoner

Rådgivningstjänst-avtalen

Passar företag som vill ha ett skräddarsytt försörjningsprogram och personliga kontaktpersoner.

  • Elpriset baseras  på OMX Nasdaq terminsnoteringar
  • Kundens räkning bestäms på basis av gjorda inteckningar och timförbrukning
  • Mervärdesservice och Premium-kund

Spot-avtal

Passar företag som inte behöver budgetera elpriset så noga i förväg

  • Flexibelt avtal, kan lätt bytas till olika avtalstyper
  • Elpriset baserar sig på Nord Pools Elspot-marknadens timbaserade spot-pris för det finska prisområdet
  • Genomskinligt pris på timbasis

Avtal med fasta priser

 Passar företag som vill ha ett tidsbundet avtal.

  • Elpriset är omedelbart känt
  • Kundens pris är samma under hela avtalsperioden
  • Lätt att budgetera 
  • Kan göras för flera år i förväg

Ring: 020 722 9002 (mna/lna)
(vard. kl. 9.00–16.00)

Kontaktpersoner