Time in controller:2024-05-28 11:09:13

Klimat Mix 24 mån

Välj ett 24 mån elavtal

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden, även när elmarknadspriset varierar.

Elavtal med fast elpris

Välj ett fossilfritt Klimat Mix 24 mån elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. 

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden.

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Varför välja Klimat Mix till företaget?

Ett klimatvänligt elavtal är ett lätt val som har stor inverkan. Dessutom är Klimat Mix ett fastprisavtal som garanterat inte bjuder på några tråkiga överraskningar.

Klimat Mix

Klimatvänligt

Helt fossilfritt elavtal som ger låga utsläpp. Elen produceras med vatten-, vind- och kärnkraft.

ursprungsintyg

Med ursprungsintyg

All el som du köper har ett ursprungsintyg som gör att du kan vara säker på att all den el du använder är fossilfri.

Ett pris, inga förändringar

Priset på Klimat Mix-elavtalet är fast och det sker inga förändringar under avtalsperioden.

Enkelt

Enkelt och bekymmersfritt

Med detta klimatvänliga elavtal till fast pris är du helt befriad från bekymmer under hela avtalsperioden.

  • Fossilfritt och med låga utsläpp
  • Ett rejält avtal med fast pris
  • Ingen extra avgift för el med ursprungsintyg
Teckna ett elavtal

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion innehåller inga fossila energikällor.

Vindkraft

Vindkraft är den snabbast växande energiformen i Europa och har en betydande roll i att uppnå de globala klimatmålen.

Läs mer on vindkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som är ekonomiskt lockande och leveranssäker samt endast orsakar lite koldioxidutsläpp.

Läs mer om vattenkraft

Solkraft

Solkraft är en förnybar energikälla som räcker till cirka 6,5 miljarder om året. Det är också en av de energiproduktionsformer som utvecklas snabbast. 

Läs mer om solkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är driftsäkert och orsakar låga koldioxidutsläpp. Cirka 50 procent av EU:s utsläppsfria elproduktion produceras på kärnkraftverk.

Läs mer om kärnkraft