Time in controller:2024-04-20 00:33:15

Börsel för småföretag

Med ett börselavtal kan du utnyttja prisfluktuationerna på elbörsen och minska din elräkning. Börselavtalet är ett avtal, som är ikraft tillsvidare och kräver ingen bindningstid. Prissättningen är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Utnyttja dygnets förmånligaste timmar

Du kan utnyttja variationer i elpriset och minska din elräkning genom att rikta elförbrukningen till förmånligare timmar.

Transparent prissättning

Priset på din el uppdateras varje timme enligt den nordiska Nord Pool-elbörsen. Du ser timpriserna redan föregående dag.

Inget tidsbundet åtagande

Avtalet är fortlöpande och är inte tidsbundet.

Kort om Vattenfalls spotpris el

Med ett elavtal med börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Elen prissätts timvis efter elbörsen Nord Pools spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.


Elbörsens timvisa spotpriser kan ses en dag i förväg på Vattenfalls och Nord Pools webbplatser samt i timprismobilapplikationen som Fingrid tillhandahåller. Som kund hos Vattenfall kan du följa din egen elkonsumption och dess kostnader i Vattenfalls Min energi-tjänst.
Kunder med timel ska alltid ha en aktiverad, fjärrläsbar elmätare som levererar timserier. Elmätartyp kan kontrolleras hos den lokala distributionsnätsinnehavaren.

Ordlista för börsel

Börsel
Innebär el till marknadspris från Nord Pool.

Timel
Vattenfalls elavtal med helt transparent prissättning, eftersom den baseras på elbörsens timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör.

Spotpris
Elens faktiska marknadspris timme för timme hos Nord Pool.

Nord Pool
Handelsplats där elproducenter som säljer el och elåterförsäljare möts. Elmarknadspriserna bestäms på elbörsen med en timmes noggrannhet i enlighet med tillgång och efterfrågan.

Så bestäms timpriset

Prissättningen i avtalet Timel är helt transparent, eftersom den baseras på timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. På spotpriset tillkommer aktuell moms som gäller för tillfället i Finland samt Vattenfalls marginal 0,42 cent/kWh. Utöver detta debiteras en grundavgift som är 3,95 €/mån.


Kostnad per timme är elförbrukningen den aktuella timmen multiplicerat med priset för motsvarande timme i Timelavtalspriset (momspliktigt spotpris + marginalen). Däremot är kostnaden per månad summan av kostnaderna för varje enskild timme per månad.

Ett räkneexempel för kostnad per timme där elförbrukningen är 10 kWh och det momspliktiga spotpriset 3,68 cent/kWh i prisområdet som Finland tillhör. 

Timel priset  (8,97 + 0,42) 9,39 cent/kWh
Energiförbrukning   10 kWh
Pris för en timme (9,39 cent/kWh x 10 kW) 93,90 cent

I räkneexemplet har man använt timvisa spotprisers medelvärde 8,97 cent/kWh (moms 0 %) för år 2021.