Time in controller:2024-05-28 10:01:18

Fast pris elavtal

Elavtalet Klimat Standard till månadspris för höghus är ett elavtal till fast pris. Det är ett enkelt och bekymmerslöst val, eftersom du betalar samma belopp varje månad. Klimat Standard är lämpligt för enrummare och tvårummare vars elförbrukning per år är högst 1 500 kWh. Elen är fossilfritt producerad.

Tillsvidareavtalet Klimat Standard är ett enkelt och bekymmerslöst val för bostäder i höghus med en årlig förbrukning som underskrider 1 500 kWh. I avtalet är den månatliga gränsen för förbrukning 160 kWh/månad i december–februari, 125 kWh/månad under övriga månader. Avtalet har ett fast månadspris. Om gränsen för månaden överskrids, faktureras den överskridande energiförbrukningen enligt Vattenfalls prislista (cent/kWh) utöver det fasta månadspriset. Elen i avtalet Klimat Standard är producerad helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft.

Visa mera Mindre Fast månads-pris CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Månadspris: Rabattperiod: När förbrukningen överstiger 125 kWh/mån: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Klimat Standard avtalsvillkor

 

Avtalsvillkor

ilmastovakio-illustration-700px.png

Ett idealiskt avtal för dem som förbrukar lite ström

Faktureringen av Klimat Standard-avtalet grundar sig på den fasta månadsavgiften €/mån. (moms. 24 %) som hålls oförändrad oavsett mängden förbrukad el. Ditt nätbolag fakturerar separat för elöverföringen. Observera att avtalets årliga förbrukningsgräns är 1500 kWh, vilket gör att avtalet särskilt lämpar sig för bostäder i våningshus. Om elförbrukningen under någon månad är större än normalt, faktureras den överstigande delen el enligt Vattenfalls gällande prislista. Om du förbrukar mer el i ditt hem, då rekommenderar vi att läsa mer om våra övriga elavtal.

ukk-720x.jpg

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om Klimat Standard-elavtalet.

Varifrån får jag reda på årsförbrukningen för min bostad?

Den uppskattade elförbrukningen för din bostad finns på din elfaktura. Om den uppskattade årsförbrukningen är 1500 kWh eller mindre, då är Klimat Standard det idealiska avtalet för dig.

Hur är det om den årliga elförbrukningen är större 1500 kWh?

Förbrukningen under en enskild månad överskrider den maximala förbrukningsmängden, då faktureras den överskridande elförbrukningen enligt priset i Vattenfalls prislista (cent(/kWh) utöver det fasta månadspriset. Kunden kan se sina förbrukningsuppgifter i Vattenfalls tjänst Min Energi.

Vad innebär ett tillsvidare gällande elavtal?

Ett tillsvidare gällande elavtal är inte tidsbundet och du kan avsluta avtalet med två veckors uppsägningstid. Klimat Standard är därför ett mycket enkelt och problemfritt elavtal.

Om jag är kund hos någon annan än Vattenfall, på vilket sätt ska jag säga upp mitt föregående avtal?

Vi säger ditt nuvarande elavtal för din räkning och vi begär de nödvändiga uppgifterna för ditt elförbrukningsställe från ditt nätbolag. Du får en bekräftelse om ditt nya elavtal inom två veckor från tecknandet av avtalet.

Förbrukar du mer el?

Om den uppskattade årsförbrukningen för ditt hem är mer än 2500 kWh, då rekommenderade vi de följande fossilfria elavtalen för dig.

Välj ett fossilfritt Klimat Mix elavtal, vars el är producerat med vatten-, vind- och kärnkraft. Klimat Mix passar alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Valet av elavtal förorsakar inga tilläggskostnader. 

Läs mer om Klimat Mix

Visa Mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Ett billigt och ett miljövänligt börselavtal, som inte innehåller alls fossila energikällor. Elavtalet som grundar sig på elbörsens förmånliga priser passar till alla hem. Med detta avtal kan man flytta hemmets förbrukningstoppar till de billigaste timmarna under dygnet. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion betyder produktion som inte tillför koldioxid i atmosfären och som därmed inte uppvärmer klimatet.

Energiproduktion med fossila bränslen betyder produktion med oförnybara källor som t.ex. olja, jordgas och kol. Benämningen fossilt grundar sig på att dessa har uppstått av kvarlevor från organismer under miljontals år. Energiproduktion som baserar sig på dessa, förorsakar koldioxidutsläpp i klimatet.

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar är det väldigt viktigt att mänskligheten kan byta till energiformer med låga utsläpp. Vi på Vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft. 

Läs mer on kärnkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft