Time in controller:24.7.2024 19.38.11

vattenfall-logo-for-websites-200-px.png
Miksi tuotantomuodon valitsemisella on väliä? 

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön myyminen perustuu alkuperätakuujärjestelmään. Kun olet valinnut kotiisi uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, esimerkiksi aurinkosähköä, ostaa sähkönmyyjä kulutustasi vastaavan määrän Energiaviraston valvomia alkuperätakuita. Näitä takuita myymällä puolestaan aurinkovoiman tuottaja saa sähkönhinnan lisäksi korvauksen alkuperätakuun myynnistä, mikä kannustaa tulevaisuuden investointeihin. Alkuperätakuita ei myydä enempää kuin kyseisellä tuotantomuodolla on mahdollista tuottaa, eli ne voivat myös loppua.

Vattenfallin ydinvoiman myynti puolestaan perustuu kahdenkeskisiin sopimuksiin suoraan voimalan kanssa, sillä ydinvoima ei kuulu Suomessa alkuperätakuujärjestelmän piiriin.

Aurinkovoima

Näin aurinkoenergian tuotanto toimii

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilemiin fotoneihin. Tunnin aikana maapallon pinnalle tulee auringon säteilyenergiaa enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa.

+ Aurinkopaneelien teknologia kehittyy jatkuvasti
+ Aurinkoa on saatavilla kaikkialla maailmassa eikä sitä voi ylikuluttaa
+ Aurinkopaneelien ylläpitokustannukset ovat pienet

– Välillisiä päästöjä tuotannossa, kuljetuksessa ja asennuksessa
– Tuottaa vain vuorokauden valoisina tunteina

Tutustu aurinkovoimaan

Tuulivoima

Näin tuulienergian tuotanto toimii

Tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuulivoimalat asennetaan usein ryhmiin, ns. tuulivoimapuistoihin, jotka sijaitsevat joko avomerellä tai maalla. 

+ Lähes 80 % käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään
+ Uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti
+ Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää sopivalla sijoituspaikalla

– Tuottaa sähköä vain tuulen nopeuden ollessa n. 5–20 m/s
– Myös tuulivoimalla on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö- ja äänihaitat

Tutustu tuulivoimaan

Vesivoima

Näin vesienergian tuotanto toimii

Vesivoimalaitos hyödyntää kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa. Vettä voidaan varastoida silloin kun sitä on riittävästi ja sähkönkulutus alhaista, ja käyttää silloin kun sähkönkulutus on korkeimmillaan.

+ 100 % puhdas uusiutuva energiamuoto
+ Voi tuottaa suuria määriä sähköä ja energiantuotanto on vakaata
+ Voimalat toimivat lähes automaattisesti eikä polttoainetta tarvita

– Vesivoimalla on ympäristövaikutuksia, mutta ei ilmastovaikutuksia
– Padot estävät kalojen liikkumista
– Vesistöjen säännöstely aiheuttaa vaihtelua veden pintoihin ja virtaamiin

Tutustu vesivoimaan

Ydinvoima

Näin ydinenergian tuotanto toimii

Ydinvoimaloissa tuotetaan sähköä yksinkertaistetusti kuumentamalla vettä ja pyörittämällä turbiinia syntyneellä höyryllä. Lämpö luodaan reaktorissa atomiytimien hallitulla halkaisemisella.

+ Vähiten CO2-päästöjä koko elinkaaren huomioiden
+ Mahdollistaa sekä vakaan energiantuotannon että vähäiset päästöt 
+ Noin 40 % ydinsähköstä tuotetaan polttoaineilla, jotka eivät vaadi kaivostoimintaa

– Ydinvoimalan toiminnasta syntyy radioaktiivista ydinjätettä
– Uraania yleensä rikastetaan jo kaivosalueella, mikä saastuttaa aluetta

Tutustu ydinvoimaan

Valitse kotiisi fossiilittomasti tuotettua sähköä. Meiltä voit aina valita mieleisesi tuotantomuodon. 

Tutustu sähkösopimuksiin

vattenfall-logo-stacked.png

Vattenfall on sitoutunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Suomessa kaikki kuluttajille myymämme energia on 100% vapaata fossiilisista polttoaineista. Maailmanlaajuisesti tavoitteemme on luopua fossiilisista polttoaineista - Pohjoismaissa vuoteen 2030 mennessä. Olemme ylpeitä saavutuksistamme, jotka olemme saaneet aikaan yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Kysy chatissa