Time in controller:2024-05-28 11:11:57

Uppsägning av elavtalet

1030x569_irtisanominen.jpg

 

Överföring av avtalet till det nya hemmet

Om du redan är kund hos Vattenfall kan du överföra ditt befintliga elavtal till det nya hemmet. Överföringen görs smidigast på nätet, ange bara din nya adress samt utflyttnings- och inflyttningsdagarna. Du kan ta elavtalet med dig vart som helst i Finland.

 Överför ditt avtal till den nya adressen  

Avslutande av avtal i samband med flytt  

Om du ska flytta och inte behöver ett nytt avtal, kan du meddela kundservice att du vill avsluta avtalet. Ring 0800 177 733 (avgiftsfritt) Flyttjänsten är öppen vardagar kl. 8–18. I övriga fall kan ett tidsbundet avtal inte sägas upp mitt under avtalsperioden.

Upphörande av tidsbundet avtal

Slutdatumet för det tidsbundna avtalet ser du i tjänsten Min energi. Du kan också ringa vår kundservice Vi skickar dig information om ingående av ett nytt avtal i god tid innan avtalet upphör.

Om du inte vill förlänga det tidsbundna avtalet ändras det automatiskt till ett tillsvidare gällande avtal. Du får en separat bekräftelse om saken.

Uppsägning av tidsbundet avtal

Det är inte möjligt att byta eller säga upp ett tidsbundet avtal mitt under en avtalsperiod. Priset för avtalet förblir detsamma under hela avtalsperioden, därför förändras inte elpriset i ditt avtal även om förändringar sker på marknaden. När du ska flytta kan du välja om du fortsätter med ditt gamla avtal eller om du ingår ett nytt elavtal.

Att häva ett tidsbundet avtal mitt under avtalsperioden är en avtalsförseelse. Om en kund säger upp ett tidsbundet avtal innan avtalsperioden upphör, ska kunden betala ett skadestånd som ersätter de kostnader som hävandet av avtalet orsakar elleverantören. 


De skadestånd som kunden ska betala beräknas på basis av följande uppgifter:

  • Kundens förbrukning
  • Resterande avtalsperiod
  • Kostnader som orsakas elleverantören när elen säljs på nytt på marknaden
  • Handläggningsavgift 40 € per påbörjad timme


Summan är individuell och beror bland annat på ett hurdant avtal kunden har haft och i vilket skede av avtalsperioden som avtalet sägs upp.


Exempel

  • Elleverantören har skaffat el för priset 205 €/MWh till kunden.
  • Kunden säger upp ett tidsbundet avtal när 16 månader fortfarande återstår av avtalsperioden.
  • Värdet på den resterande elen är 1367 €, men på elmarknaden får man inte längre samma pris för elen som då när elen reserverades för kunden. När elen säljs på nytt på elmarknaden är elens värde 607 €.
  • Elleverantörens förlust i försäljningen är 1367 € - 607 € = 760 €.
  • Kunden ska betala 760 € + handläggningsavgift 40 €, alltså totalt 800 €.

Exemplet är beräknat med uppgifter om att kundens förbrukning per månad är 0,4 MWh och genomsnittliga förbrukning är 5 MWh.

Om ett separat avtalsvite har fastställts i villkoren för kundens avtal, ska vitet betalas när det tidsbundna avtalet sägs upp. I så fall krävs ingen betalning av skadestånd.

Upphörande av tillsvidare gällande avtal

Uppsägningstiden för ett tillsvidare gällande avtal är 14 dagar. Vi får information om avtalets upphörande direkt från din nya elförsäljare. Om du har frågor, kontakta vår kundservice. De hjälper dig gärna.