Time in controller:2024-06-20 09:31:08

Aktuella elavbrott

sahkokatko_1030x569.jpg

Aktuella elavbrott visas på elavbrottskartan. Hård blåst, åska, storm eller vinterns snödrev kan orsaka avbrott i eldistributionen.Ibland orsakar också skogs- och grävningsarbeten eller smådjur elstörningar.  

 

Gör så här under ett elavbrott

 

  • Kontrollera först säkringarna.

  • Om säkringarna är hela, ring den lokala eldistributionsleverantörens felanmälningsnummer. Du hittar uppgifterna till din egen eldistributionsleverantör i avtalsbekräftelsen från Vattenfall. Eldistributionsleverantörens webbplatser finns också i Finsk Energiindustri rf:s karttjänst.

  • Om elavbrottet omfattar ett större område känner man vanligtvis redan till störningen och reparationsåtgärderna har påbörjats. I sådana fall informerar ett inspelat störningsmeddelande på felanmälningsnumret om att man är medveten om elavbrottet i ditt område.

  • Om lamporna lyser starkare än normalt eller mer dämpat när elen återkommer, kan det bero på att elnätets neutralledare har brustit. Detta kan leda till skador på enheterna, brand och i värsta fall risk för elektrisk stöt. I dessa fall ska du bryta strömmen via huvudbrytaren och ringa den lokala eldistributionsleverantörens feljour.

 

På Finsk Energiindustri rf:s elavbrottskarta visas den aktuella avbrottsinformationen för eldistributionen.

Elavbrottskarta

Nätsammanbrott


Vid nätsammanbrott ges information om situationen via Yle Radio Suomis regionalradior.Din egen regionalradio informerar snabbt om situationen och berättar vilka områden som är utan ström, och när man uppskattar att felet är reparerat.

Vad är ersättningsförfarandet vid elavbrott?


Det lokala nätbolaget tar hand om elöverföringen och andra elnätstjänster inom sitt eget nätområde. Det innefattar också lagstadgade standardersättningar för elavbrott.Kontakta ditt eget nätbolag i ärenden gällande standardersättningar.

Energimyndigheten


Så här förbereder du dig för elavbrott

  • Det är en god idé att skaffa UPS-skydd för datorn och andra viktiga elektriska apparater. Det filtrerar spänningsfluktuationerna, skyddar lagringen av data och tryggar nedkörningen av enheten under elavbrottet.

  • Om en oavbruten eldistribution är en nödvändighet är det en god idé att skaffa ett eget reservsystem, för jordbruk till exempel ett aggregat som drivs med förbränningsmotor eller traktor.