Ångerrätt

Behöver du säga upp ditt elavtal hos oss på Vattenfall? Här hittar du infor­mation om hur du går till väga. Undrar du över uppsägningstid, eller har du andra frågor kring uppsägning av ditt elavtal? Du har som privatkund rätt att inom 14 dagar frånträda tecknat avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Du kan inte säga upp ditt elavtal online. Ring oss på 020 722 9000, vardagar kl 8:00-17:00, så hjälper vi dig.