Alla saker runt omkring oss har någon gång varit en dröm.

 

Utan drömmar skulle vi inte ha telefoner, datorer – eller inte ens el. Att vi vågar drömma om en bättre värld driver oss hela tiden framåt. Vattenfall har en stor dröm: vi vill att Finland skall vara fossilfritt inom en generation. Du kan möjliggöra den här drömmen tillsammans med oss. Teckna ett elavtal som garanterar att ditt el är producerat enbart med förnybara naturkällor. 

 

Vår uppgift är att garantera att kommande generationer får leva i en lycklig och trygg värld. Vi måste alltid drömma om en ännu bättre värld och förverkliga det en akt åt gången.

    • En liten akt för dig som har en stor påverkan.
    • Välj sol, vind, vatten eller kärnkraft.
    • Avtalet är i kraft 24 mån. Garanterat samma pris, inga överraskningar.

 

Teckna ett klimatvänligt elavtal

Vad är fossilfri energi?

Fossila bränslen är till exempel kol och naturgas. När man producerar el av dessa källor orsakas det koldioxidutsläpp som är skadliga för vår miljö. Därför är det otroligt viktigt att människosläkten skiftar till att utnyttja förnybara energikällor, som till exempel vind- eller solkraft.

Som Vattenfalls kund kan du välja den förnybara energikällan du mest tycker om: solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Vi vill möjliggöra för alla våra kunder att kunna göra ett värdebaserat elavtal och därför kostar det inget extra hos oss att göra det.

Läs mer om vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft utvinner energi ur vattnet som flödar i våra älvar. Det är en energikälla vi kan lagra och styra, vilket gör att vi alltid har tillgång till förnybar energi. Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Därför är den en viktig energikälla för framtiden. 

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraftverkens källa till energi är vinden, en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vindkraft fungerar såklart bara när det blåser. Praktiskt nog så blåser det mycket längs den svenska kusten. Dessutom blåser det extra mycket på vintern, den tid på året då vi behöver mest energi.

Läs mer on vindkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Kärnkraften är tillförlitlig och de koldioxidutsläpp den orsakar är låga. Av EU:s utsläppsfria elproduktion är ungefär 50 procent producerad med kärnkraft. 

Läs mer on kärnkraft

Solkraft

Visste du att solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om? Därför har produktionen av el från solen exploderat de senaste åren. Solen är en energikälla som inte tar slut och som ger energi även under den finska vintern, även om den ger mest på sommaren.

Läs mer om solkraft