Time in controller:2022-12-05 10:15:08

Strömavbrott i företaget

Det bästa sättet att få information om avbrott i eldistributionen är från ditt lokala elnätsbolag. 

Kraftiga vindar, åska, stormar eller vintersnöskurar kan orsaka avbrott i eldistributionen.Ibland orsakar skogs- och grävarbeten eller små djur också elstörningar.Om det är ett strömavbrott på ditt driftställe kommer distributionsnätsinnehavarens felservice att hjälpa dig. I Finsk Energiindustri rf:s karttjänst hittar du aktuell information om avbrott i eldistributionen. 

Finsk Energiindustris karttjänst


Information dygnet runt hos ditt lokala nätbolags felservicenummer

Distributionsnätsinnehavarna har dygnet-runt-öppna felanmälningsnummer som du kan ringa när strömmen är borta på grund av en störning. Du hittar enkelt journumret till din distributionsnätsinnehavare på företagets egen webbsida. Webbsidan går även att hitta via Finsk Energiindustri rf:s karttjänst.


Reservkraft för att säkerställa driften vid strömavbrott

I en del elanvändningsobjekt – som äldreboenden, vattenverk och lantbruk – lönar det sig att säkerställa störningsfri elförsörjning med en reservkraftmaskin.  Företagens datorsystem bör skyddas med en UPS-anläggning (Uninterruptible Power System) som garanterar avbrottsfri elförsörjning. Den matar in el i systemet under korta avbrott och filtrerar bort störningar från nätspänningen. Samtidigt sparas viktiga data och enheterna stängs säkert ner under strömavbrott. 

 

Vanliga frågor om strömavbrott