Time in controller:2024-06-20 10:09:50

Uppskjutning avbetalning och inkasso

Faktureringen sker fyra, sex eller tolv gånger om året. Om du vill byta faktureringsintervall eller ansöka om att skjuta upp betalningen av din faktura ska du kontakta vår kundservice.

Skjuta upp betalning

Om du vet att företaget har svårt att betala en faktura före förfallodagen kan du ansöka om att skjuta upp betalningen. Endast fakturor som inte förfallit får skjutas upp. Kom därför ihåg att kontakta oss före fakturans ursprungliga förfallodatum. Om företaget har tidigare obetalda förfallna fakturor kan fakturan inte skjutas upp. 

Du kan själv flytta förfallodatumet via vår tjänst Min energi, där du enkelt och kostnadsfritt kan flytta förfallodatumet för din oförfallna faktura med 14 dagar om slutsumman är mindre än 300 euro.

Du kan också avtala om en längre avgiftsbelagd förflyttning av förfallodatumet med vår kundservice. Avgiftsbelagd förflyttning av förfallodatumet kan ske med högst 21 dagar och debiteras i enlighet med tjänsteprislistan.

Försenad betalning

Om den ursprungliga fakturan har förfallit och Intrum ännu inte har skickat en betalningsanmärkning kan fakturan betalas med den ursprungliga betalningsinformationen. Om fakturan betalas efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen på nästa faktura.

Betalningsanmärkning och inkasso

Om betalningen inte kommit in på vårt konto 14 dagar efter fakturans förfallodatum skickar vår samarbetspartner Intrum en betalningsanmärkning till företaget.

Efter betalningsanmärkningen kan företaget endast avtala om betalningsförfarande med Intrum. Kontaktuppgifterna till Intrum finns på betalningsanmärkningen.