Time in controller:2024-06-20 07:52:09

Så här läser du företagets elräkning

Detta består din elräkning av

Elpriset består av elförsäljning och elöverföring. Vattenfall fakturerar dig endast för elförsäljningen. Din elräkning består av en grundavgift (€/mån.) och en förbrukningsavgift som fastställs utifrån förbrukad elenergi (cent/kWh) samt mervärdesskatt. Elförbrukningen och CO2-besparingen visas också på fakturan. Elen som du köper från Vattenfall orsakar inga CO2-utsläpp i produktionsskedet. Utsläppsminskningen jämfört med vanlig blandel har beräknats med hjälp av din elförbrukning.

 

Så här läser du din elräkning

 1. Kunduppfiter 
  Som kund hos Vattenfall har du ett kundnummer. Du kan behöva kundnumret bl.a. när du förnyar ditt elavtal eller när du loggar in i tjänsten Min energi.
 2. Anläggningsnummer
  Anläggningsnumret är en sifferkod till företagets adress där elen förbrukas.
 3. Beräknad årlig förbrukning
  På fakturan visas också den uppskattade årliga förbrukningen (kWh) baserad på din tidigare förbrukning.
 4. Avtalets giltiget
  Om du har ett tidsbundet avtal ser du avtalets slutdatum på fakturan.
 5. Fakturaspecifikation
  Fakturans andra sida består av en närmare specifikation av förbrukningsfakturan. Elförbrukningen som visas i specifikationen motsvarar den verkliga elförbrukningen under ett visst intervall. Elförbrukningen anges i kilowattimmar (kWh). Dessutom innehåller specifikationen en månatlig grundavgift.

Varför får jag två elräkningar?

Elpriset består av elförsäljning och elöverföring samt skatter. Vattenfalls faktura gäller bara elförsäljningen. Vi fakturerar dig i enlighet med försäljningsavtalet och din elförbrukning. Det lokala nätbolaget ansvarar för elöverföringen och fakturerar för den på en egen faktura i enlighet med ett nätavtal och sin prislista.

Faktureringsintervall

Faktureringsintervallet beror på din uppskattade elförbrukning. Faktureringen sker 4, 6 eller 12 gånger om året. Kunder med liten elförbrukning får fakturan mer sällan och företag med större elförbrukning får den oftare.

Samlingsfaktura

Kontakta oss om du vill ha en samlingsfaktura med fakturor för alla dina anläggningar.

Nättjänsten Min energi

Du visste väl att du kan hitta dina fakturor i Min Energi? Där kan du också följa förbrukningsrelaterade saker.

Titta närmare på Min energi