Fortlöpande avtal är ett elavtal som gäller tillsvidare. Det kan lätt ändras till tidsbundet avtal eller avtal med börspris. Fortlöpande avtal är inte tidsbundet.

Elpriset kan ändras med en månads förvarning. Det fortlöpande avtalets el är en kombination av olika produktionsformer.

Läs det fortlöpande avtalets villkor.

Välj ett Kesto elavtal

Om du inte vill binda dig för en viss tid, välj då ett fortlöpande elavtal. Avtalet gäller tills vidare och har inget utgångsdatum, elpriset följer marknadspriset på el och avtalet kan när som helst bytas ut mot ett annat. Våra nuvarande kontrakt är 100 % fossilfria.

Vårt fortlöpande avtal är ett elavtal som gäller tills vidare. Priset på el kan ändras med en månads varsel då det följer marknadspriset på el.

Visa mera Mindre Lätt val CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %