Time in controller:2024-06-20 08:43:33

Hur produceras solel?

720x500-solarpower-1.png

Solpanelernas funktion

Produktionen av solel baseras på att omvandla solens strålenergi till elström. Energin från solens strålning består av små partiklar, det vill säga fotoner.

När fotoner träffar solpanelerna sugs de in i halvledarmaterialen, till exempel kisel. De lossar de negativt laddade elektronerna från atomerna, och då kan elektronerna flöda fritt i halvledarmaterialet och bilda elström i solcellernas strömkablar. När strålningsintensiteten ökar, lossar fler elektroner: solpaneler producerar mer på sommaren än på vintern eftersom det finns mer solljus då.

Förhållandena i Finland lämpar sig utmärkt för nyttjandet av solenergi. I södra Finland skiner solen årligen sammanlagt cirka tusen kilowattimmar räknat per kvadratmeter horisontell yta. I mellersta Finland är strålningsmängden cirka 900 kWh och till och med i Sodankylä så mycket som cirka 800 kWh.


Fördelar och nackdelar med solel

Oändlig, förnybar och utsläppsfri solenergi är framtidens energikälla.

Fördelar

 • Solen är en förnybar energikälla som räcker i ungefär 6,5 miljarder år framåt.
 • Solenergin är hållbar eftersom vi inte kan överkonsumera den.
 • Nyttjandet av solenergi minskar beroendet av icke-förnybara energikällor.
 • Solenergi finns tillgängligt i hela världen från ekvatorn hit upp till Norden.
 • Solenergiproduktionen har inga rörliga delar som orsakar buller, såsom till exempel vindturbiner har.
 • Solpaneler kräver inget aktivt underhåll och detta innebär att underhållskostnaderna är små. Panelernas livslängd är ungefär 20─30 år.
 • Inom solenergibranschen görs ständigt nya tekniska framsteg. Nya innovationer inom nanoteknologi och kvantfysik kan tredubbla solpanelernas elproduktion.
Aurinkopaneelien valmistus kuluttaa luontoa

Nackdelar

 • Som sådan avger inte solenergi några utsläpp under produktionen. Indirekta utsläpp och miljöpåverkan kommer från produktionen av de material som paneltillverkningen kräver, energin som används i produktionen, samt transporter och montering.
 • Vid tillverkningen av solceller används dyra och ovanliga material, vilket innebär att indirekt förbrukar solcellsproduktionen även icke-förnybara resurser.
 • Solenergi kan endast produceras under dygnets ljusa timmar. Du kan ändå använda solel dygnet runt genom att välja elavtal Fullsol, som är ursprungsverifierad el.

Vattenfall och solkraft

När du väljer solenergi gör du en enkel miljötjänst.

Vattenfallin myymä aurinkosähkö tuotetaan Belgiassa, Hollannissa ja Ruotsissa

Sol till alla

Jämfört med flera andra produktionsformer har den utsläppsfria solenergiproduktionen endast liten miljöpåverkan. Ursprungsländer för Vattenfalls solel är Sverige, Italien och Belgien.

Solenergi är en av de valbara energikällorna, liksom vind- och vattenel. Hos Vattenfall heter detta avtal Fullsol. Solel kan du producera själv genom att skaffa solpaneler till ditt hem.

Hur fungerar ursprungsgarantin?

Elens ursprungsgaranti är ett bevis på att elen är producerad med förnybara energikällor. Ursprungsgarantier tilldelas energiproducenter enligt förverkligad produktionsvolym. Elförsäljaren anskaffar ursprungsgarantier i den mängd som motsvarar till kunden såld el.

Den sålda elen kan med hjälp av ursprungsgarantin spåras ända fram till produktionsanläggningen. Ursprunget för Vattenfalls Fullsol-el styrks med ursprungsgarantin.

HUR KAN SOLEL ANVÄNDAS PÅ VINTERN?

Hur kan solel användas på vintern?

Oberoende av klockslag och årstid, kommer den fysiska elen alltid från närmaste kraftverk. Elförsäljning handlar alltid om avtal och pengaöverföringar, inte om fysisk elöverföring. Den solel du använder produceras alltså inte under den faktiska tiden som du använder den. Därför är inte elen i ditt hem beroende av väder eller årstid.

 

VARFÖR VÄLJA FÖRNYBAR ENERGI?

Varför välja förnybar energi?

Genom att köpa ursprungsverifierad el främjar du byggandet av nya, kolneutrala kraftverk. Vi leder produktionen via ursprungscertifikaten till producenten av elen ifråga. Ursprungsverifierad el tränger undan fossila bränslen från elmarknaden, så därmed kan du genom ditt val främja den fortsatta globala utvecklingen av ren energi och minska klimatförändringarna.

Expertens kommentar

”Solenergi är en outtömlig förnybar energikälla, vars utnyttjande har en stor potential. Solenergin har en viktig roll i framtidens energisystem och den medverkar till att energiproduktionen rör sig mot alltmer förnybara energikällor. För mig personligen representerar solen framtidens förnybara energi.”

Mikko-Oskari Hiipakka, produktexpert
Vattenfall Oy

Fakta om solel

Visste du att solens potential som energikälla upptäcktes redan år 1839?

 • Under en timme får jordens yta mer strålenergi från solen, än hela mänsklighetens energikonsumtion under ett år.
 • Solens strålning i Finland är årligen nästan lik stor som i mellersta Europa och ungefär hälften av mängden i Sahara.
 • Om 1 procent av Finlands yta täcktes med solceller, skulle energimängden räcka till hela Finlands årliga energibehov. 
 • Solelens historia går tillbaka till år 1839, då fransmannen Alexandre Becquerel upptäckte att spänningen mellan elektroder nedsänkta i elektrolyt berodde på mängden ljus.
 • Den första solpanelen tillverkades i USA år 1954.
 • Energi i form av solens strålning upprätthåller nästan allt liv som finns på jorden.