Registerbeskrivning i enlighet med § 10 i personuppgiftslagen

1. REGISTERANSVARIG

Vattenfall Oy
FO-nummer 1842073-2
Televisiokatu 4 A
00240 Helsingfors
Telefon 020 710 2000

2. KONTAKTPERSON GÄLLANDE FRÅGOR OM REGISTRET

Jutta Ylitalo
Vattenfall Oy
Televisiokatu 4 A
00240 Helsingfors
Telefon 020 710 2000
fornamn.efternamn[at]vattenfall.com

3. REGISTERNAMN

Vattenfall Oy:s kontaktregister.

4. PERSONUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Personuppgifterna används i Vattenfall Oy:s marknadsföring, direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller i andra adressförsedda försändelser. Hanteringen av personuppgifterna sker i enlighet med § 19 i personuppgiftslagen.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registret kan innehålla följande uppgifter om den registrerade: namn, födelseår, adress, telefonnummer och e-postadress och andra kontaktuppgifter samt ytterligare en identifieringsuppgift om den registrerade. Registeruppgifter kan även vara tillstånds- och förbudsuppgifter anknutna till hantering av Kundens personuppgifter eller direktmarknadsföring, information om intressen som den registrerade angett eller övriga kontaktuppgifter eller andra nödvändiga uppgifter för målinriktning samt uppgifter för tillämpning av de målinriktade åtgärderna.

6. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Personuppgifterna insamlas i samband med olika slags marknadsåtgärder och andra åtgärder eller direkt från den registrerade. Personuppgifter kan även insamlas och uppdateras från befolkningsdatasystemet, förbudsregistren som Förbundet för relationsmarknadsföring i Finland (ASML) ansvarar för, samt från olika myndigheter och företag som erbjuder tjänster kopplade till personuppgifter. Till registret kan personuppgifter i enlighet med gällande lag överföras från Vattenfall Oy:s kundregister då kunduppgifternas hanteringsändamål är avslutat.

7. REGELMÄSSIG ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION UTANFÖR EU ELLER EES

Information kan överlåtas eller överföras till enheterna hos Vattenfall Oy:s underleverantörer för att verkställa uppdragen under punkt 4 i registret. Utöver detta, kan Vattenfall överlåta uppgifter om den registrerade till sina samarbetspartner i direktmarknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagar, såvida den registrerade inte har förbjudit sådan överlåtelse. Några av de servrar som används för att upprätthålla personregistret, kan finnas utanför EU eller EES.

8. PRINCIPER FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Registret upprätthålls som teknisk lagring. Datasystemet med den tekniska lagringen är fullständigt skyddat med personliga lösenord och registret används endast av personer som har det i sin arbetsbeskrivning. Utöver detta, omfattas uppgifterna i registret även av Vattenfall-företagens eller deras underleverantörers allmänna principer gällande uppgifter i deras datasystem.

9. GRANSKNINGSRÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att enligt § 26 i personuppgiftslagen granska vilka uppgifter om denne som har sparats i personregistret. Om flera granskningsförfrågningar per år görs, debiteras en skälig ersättning för dem. Granskningsförfrågan ska sändas skriftligt och underskrivet till registrets kontaktperson, vars kontaktuppgifter nämnts under punkt 2. Registerbeskrivningen för detta register finns tillgängligt på Vattenfall Oy:s webbplats www.vattenfall.fi.

10. FÖRBUDSRÄTTIGHETER

Den registrerade har rätten att förbjuda Vattenfall Oy att använda uppgifterna om denne i direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt i marknads- och opinionsundersökningar. Dessutom kan den registrerade även förbjuda att Vattenfall Oy överlåter uppgifter om denne till Vattenfall Oy:s samarbetspartner i direktmarknadsföringssyften. Gällande detta, kan kunden kontakta Vattenfall Oy:s kundtjänst via telefon (telefonnummer under punkt 1), via e-post asiakaspalvelu[at]vattenfall.fi eller via brev (adress under punkt 1).

Copyright © Vattenfall Oy 2014