Time in controller:2024-05-19 02:56:39

Ditt elavtalet

Visste du att du kan hantera dina elärenden i Min energi när det passar dig bäst. Du kan till exempel se dina fakturor och göra en flyttanmälan.

720x350_oma_energia_pad.jpg

Hantera din elärenden i Min energi

Du kan hantera dina elärenden när det passar dig bäst.Du kan till exempel:

  • se dina fakturor
  • göra en flyttanmälan
  • se dina avtal
  • följa din elförbrukning på dags- och timnivå
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • förnya ditt elavtal

720x350_oma_energia_sopimustiedot.jpg

Avtalsuppgifter i Min energi

På Min energi hittar du till exempel följande uppgifter:

  • Avtalstyp
  • Avtalets varaktighet
  • Avtalsnummer
  • Elpris

 

När du loggar in till Min energi första gången behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Logga in till Min energi

 

720x350_oma_sahkosopimus_CO2-raportti.jpg

CO2-rapporten informerar om elförbrukningen och CO2-besparingen


Som kund hos oss får du varje månad en personlig CO2-rapport till din e-post. Rapporten informerar om hur mycket CO2-utsläpp du har sparat tack vare ditt elavtal. Rapporten visar också din elförbrukning i sin helhet och du kan jämföra förbrukningen med en tidigare månad.

Läs mer om CO2-rapporten

 

720x350_oma_sahkosopimus_fossiilivapaa.jpg

Alla våra elavtal är fossilfria


Vi vill möjliggöra ett fossilfritt liv under en generation. All el som vi erbjuder hushåll och småföretag är fossilfri.

Läs mer om fossilfrihet