Time in controller:2023-06-04 11:50:50

Kundservicen är högt belastad. Vi beklagar situationen. Läs om läget på elmarknaden här.


Du kan sköta dina elärenden via tjänsten Min energi. Om du inte ännu är kund hos Vattenfall och vill teckna ett elavtal så gör du det enklast på vår hemsida. För nya kunder är avtalets pris samma på webbplatsen och i telefonservicen.

Ditt elavtalet

Visste du att du kan hantera dina elärenden i Min energi när det passar dig bäst. Du kan till exempel se dina fakturor och göra en flyttanmälan.

720x350_oma_energia_pad.jpg

Hantera din elärenden i Min energi

Du kan hantera dina elärenden när det passar dig bäst.Du kan till exempel:

  • se dina fakturor
  • göra en flyttanmälan
  • se dina avtal
  • följa din elförbrukning på dags- och timnivå
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • förnya ditt elavtal

720x350_oma_energia_sopimustiedot.jpg

Avtalsuppgifter i Min energi

På Min energi hittar du till exempel följande uppgifter:

  • Avtalstyp
  • Avtalets varaktighet
  • Avtalsnummer
  • Elpris

 

När du loggar in till Min energi första gången behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Logga in till Min energi

 

720x350_oma_sahkosopimus_CO2-raportti.jpg

CO2-rapporten informerar om elförbrukningen och CO2-besparingen


Som kund hos oss får du varje månad en personlig CO2-rapport till din e-post. Rapporten informerar om hur mycket CO2-utsläpp du har sparat tack vare ditt elavtal. Rapporten visar också din elförbrukning i sin helhet och du kan jämföra förbrukningen med en tidigare månad.

Läs mer om CO2-rapporten

 

720x350_oma_sahkosopimus_fossiilivapaa.jpg

Alla våra elavtal är fossilfria


Vi vill möjliggöra ett fossilfritt liv under en generation. All el som vi erbjuder hushåll och småföretag är fossilfri.

Läs mer om fossilfrihet