Time in controller:2024-07-22 04:02:47

Förnya ditt elavtall

Förnyande av elavtalet

Det lönar sig att förnya elavtalet. Priset för det tidsbundna avtalet är fast under hela avtalsperioden, varvid du på förhand vet hur mycket du betalar för elen. Om du vill kan du köpa till bytesrätten  till ditt avtal.

Vi skickar dig en förlängningsoffert i god tid innan ditt tidsbundna elavtal löper ut. I offerten informerar vi om avtalspriserna och vilken längd vi rekommenderar för den nya avtalsperioden.

Du kan smidigt förnya avtalet på nätet, med sms eller genom att returnera den medföljande blanketten till oss. Uppgifterna du behöver för att förnya avtalet finns i brevet.
Förnya ditt avtal

Förnya ditt avtal