Vattenfall Services Nordic Oy

Vattenfall Services Nordic Oy erbjuder kraftlednings- och kraftstationsprojekt för spänning upp till 110 kV. Våra kunder är stam- och områdesnätverk, distributionsföretag, kraftverk och industrin.

Vattenfall Services Nordic Oy ger konstruktionsservice för elledningar och kraftstationer för nationella och regionala nätägare och till industrin.


Kontakt

förnamn.efternamn@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic Oy
Televisiokatu 4A
FI-00240 Helsinki, Finland

Risto Pietilä
Manager
tel. +358 400 282 439

Toma Karkkulainen
Project Manager, kraftledningar
tel. +358 40 537 4131

Petteri Luhtala
Project Manager, kraftstationer
tel. +358 40 537 5290