Börsel för småföretag

Med ett börselavtal kan du utnyttja prisfluktuationerna på elbörsen och minska din elräkning. Börselavtalet är ett avtal, som är ikraft tillsvidare och kräver ingen bindningstid. Prissättningen är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Pris: Spot-pris + Elektricitetens ursprung: 100 % förnybar energi Avtalsperiod: Tidsbestämd Tills vidare Välj ett elavtal Företagselens priser moms. 0 %

Varför välja Timel Mix till företaget?

Elavtal som bygger på börspriset på el passar många olika typer av företag. Med ett sådant avtal kan man se till att företagets förbrukningstoppar infaller under de mest förmånliga timmarna.

Timel Mix innehåller endast fossilfria energikällor – vattenel, vindel och kärnel. Du kan enkelt minska ditt företags koldioxidavtryck utan att betala extra för det.

Timel Mix-avtalet har en helt transparent prissättning, då den bygger på spotpriser per timme i det prisområde som Finland tillhör. På spotpriset tillkommer Vattenfalls marginal på cent/kWh. Dessutom tas en grundavgift ut som uppgår €/mån. (Priser med 0 % moms)

Ytterligare information om börsel

Vesivoima on ekologista

Klimatvänlig

Ett fossilfritt elavtal med el som producerats med vatten-, vind- och kärnkraft. All el har ursprungsintyg.

Utnyttja förmånliga timmar

Utnyttja förmånliga timmar

Genom att följa spotpriset på el i förväg och styra in elförbrukningen på de timmar då spotpriset är lågt kan du minska din elräkning.

Transparent prissättning

Priset på elavtalet Timel Mix bygger alltid på det officiella timvisa spotpriset på elbörsen. Du ser timpriserna redan föregående dag.

Hyödynnä edulliset tunnit

Inget tidsbundet åtagande

Timel Mix kräver inget bindande åtagande, utan elavtalet gäller tills vidare.

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energiproduktion innehåller inga fossila energikällor.

Vindkraft

Vindkraft är den snabbast växande energiformen i Europa och har en betydande roll i att uppnå de globala klimatmålen.

Läs mer on vindkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som är ekonomiskt lockande och leveranssäker samt endast orsakar lite koldioxidutsläpp.

Läs mer om vattenkraft

Solkraft

Solkraft är en förnybar energikälla som räcker till cirka 6,5 miljarder om året. Det är också en av de energiproduktionsformer som utvecklas snabbast. 

Läs mer om solkraft

Kärnkraft

Kärnkraft är driftsäkert och orsakar låga koldioxidutsläpp. Cirka 50 procent av EU:s utsläppsfria elproduktion produceras på kärnkraftverk.

Läs mer om kärnkraft