Välj börsel

När det tidsbundna avtalet upphör kan du välja Timel som ditt följande avtal. Priset bestäms på ett helt transparent sätt enligt det finska prisområdet på elbörsen Nord Pool som ändras varje timme. Till priset läggs en marginal och en månadsavgift.

Hourly spot 360x125.png


Du kan enkelt byta till börsel via den här webbplatsen. Du kan också välja att ingå ett nytt avtal i tjänsten Min energi eller genom att ringa vår kundtjänst.

Calendar 360x125.png


Välj som avtalets startdatum dagen efter att ditt föregående avtal har löpt ut. Exempelvis, om ditt gamla avtal går ut 1.5, välj som startdatum 2.5.

Välj spotpris el

Med ett börselavtal kan du utnyttja variationerna i elpriset och påverka på slutbeloppet på din elfaktura. Börselavtalen gäller tillsvidare.

Prissättningen följer elbörsen Nord Pools spotpriser. EKO Timel är producerat med vindkraft.

Ett billigt och ett miljövänligt börselavtal, som inte innehåller alls fossila energikällor. Elavtalet som grundar sig på elbörsens förmånliga priser passar till alla hem. Med detta avtal kan man flytta hemmets förbrukningstoppar till de billigaste timmarna under dygnet. 

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Teckna elavtal

EKO timel är till 100 % förnybart, med vindkraft producerad börsel. För varje förbrukad kilowattimme betalas en avgift till Finlands naturskyddsförbund, som riktar pengarna till organisationer som jobbar med miljöarbete. 

Visa mera Mindre EKO CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Teckna elavtal