Inget avtal som kan förnyas

Gå till ingångssidan

Det verkar som om du inte har ett tidsbundet avtal som skulle löpa ut snart och som nu bör förnyas. Orsaken kan vara att förnyandet redan har upphört eller att ett meddelande om förnyande ännu inte har skickats.

Kontrollera uppgifterna i ditt avtal

Enklast ser du uppgifterna i ditt avtal genom att logga in på Min energi. Där ser du avtalstypen och när det tidsbundna avtalet löper ut.

Kontakta oss

Om du vill teckna ett nytt avtal som fortsättning på ditt tidsbundna avtal som löper ut, kan du alltid kontakta vår kundservice.