Time in controller:2021-10-21 11:31:40

Välja elavtal för företaget

Vattenfall köper all el som vi säljer på elbörsen, och vår prissättning baseras på marknadspriset på el.  Marknadspriset på el påverkas av flera olika faktorer. Priset påverkas till exempel av priserna på utsläppsrätter för koldioxid, den rådande väderleken samt världsmarknadspriserna på de bränslen som används vid elproduktion (olja och stenkol).

Läs mer om faktorer som påverkar elpriset

All el som Vattenfall säljer till småföretag och medelstora företag är fossilfritt producerad. Våra kunder får varje månad en CO2-rapport, som konkretiserar elavtalets koldioxidbesparingar.  Företaget har också tillgång till tjänsten Min energi samt vår kundsupport.

Teckna ett avtal:

Små och medelstora företag

Stora företag