Ilmastoneutraalia sähköä

Fossiilivapaata sähköä, kasvihuonekaasupäästöt kompensoitu.

Fossiilivapaata sähköä, kasvihuonekaasupäästöt kompensoitu

Vattenfallin tuottaman sähkön kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin alhaiset. Pieniltä päästömääriltä sähkön koko elinkaaren aikana ei voida kuitenkaan välttyä. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset kattavat esimerkiksi sähköä tuottavien voimalaitosten rakentamisen, käytön ja alasajon. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään tuulivoimalaitosten rakentamiseen.

Sähkönkäyttäjä voi vaikuttaa päästöihin lähinnä pienentämällä sähkönkulutustaan. Siksi tarjoamme mahdollisuuden sähkönkulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin. Valitsemalla Vattenfallin ilmastoneutraalin sähkön otat askeleen kohti ilmastoneutraalia toimintaa.

Ilmastokompensaatioita korkeiden vaatimusten mukaisesti

Sähkönkulutuksen päästökompensaatioiden lähtökohtana on valitsemasi tuotantomuodon ympäristöselosteen eli EPD:n vahvistamat lukemat ilmastovaikutuksista. Kompensoimme sähkön koko elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset mukaan lukien kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Nämä lukemat elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista koskevat nimenomaan Vattenfallin tuottamaa sähköä. Laskemme todellisen sähkönkulutuksesi pohjalta päästöjen kokonaismäärän (hiilidioksidiekvivalentteina) ja kompensoimme päästöt ostamalla päästövähennyksiä ja mitätöimällä ne. Nämä päästövähennykset voivat olla joko sertifioituja päästövähennyksiä (CER eli Certified Emission Reduction) tai vapaaehtoisia päästövähennyksiä (VER eli Voluntary Emission Reduction). Päästövähennykset tulevat tarkkaan valikoiduista hankkeista, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Sähkönkulutuksesi on silloin ilmastoneutraalia.

Kestävää kehitystä ilmastoneutraalisti

Vattenfall valitsee sertifoidut päästövähennykset hankkeista, jotka täyttävät korkeat Gold Standard  -vaatimukset. Esimerkiksi päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja hankkeet edistävät samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Saavutuksiamme

Ecogain - ensimmäinen sija luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa

Ecogain

Ensimmäinen sija Ecogainin luonnon monimuotoisuutta mittaavassa indeksissä ja tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lisää Ecogainista

STBI-award-block-720px-white.png

Sustainable Brand Index

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2024, jo kuudentena vuonna peräkkäin.

Tutustu kyselyyn

Korkein Ecovadis Platinum -luokitus

Ecovadis Platinum

Ecovadisin Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjujen vastuullisuuden osalta.

Lisää Ecovadis-luokituksesta