Sähkökatsaus elokuu 2017

Sähkönhinta pörssissä on lievässä nousussa.

 

Sähkönhinta pörssissä on ollut viime kuukausina pienoisessa nousussa. Syy tähän on ollut polttoaineiden hintojen nousu sekä parantuneet taloudelliset näkymät. Vesitilanne vesialtaissa on tällä hetkellä normaalilla tasolla joka vaikuttaa Spot-hintoihin positiivisesti. Spot-hinnat ovat pysyneet maltillisella tasolla vaikkakin ydinvoimaloita on ollut vuosihuolloissa. Suomen aluehinta on yleensä hieman Pohjoismaiden hintaa korkeampi.

Yleisesti sähkön hintatasoon Suomessa vaikuttaa etenkin säätila, sillä tuulen ja veden runsas saatavuus nostaa tarjontaa ja laskee spot-hintoja. Säätila vaikuttaa hintoihin myös kysynnän kautta.  Sään lisäksi öljyn, hiilen ja CO2-päästösertifikaattien hinnat, globaali taloustilanne sekä voimaloiden kapasiteetti ja toiminta vaikuttavat Suomen sähkönhintaan, ja lähinnä määräaikaisten sopimusten hintoihin.

Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet tehokkaasti käytössä Pohjoismaissa viimeisten kuukausien aikana. Ydinvoimaloiden huollot pohjoismaissa ovat loppusuoralla ja voivat jonkun verran vaikuttaa vielä spot-hintoihin, etenkin jos sää kylmenee ja vesitilanne muuttuu huonommaksi. Loviisa 1 huolletaan elokuussa, Loviisa 2 syyskuussa.

Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan yleensä ydinvoimalla, yhteistuotanto-kaukolämmöllä, vesivoimalla, yhteistuotanto-teollisuudella, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla, ja loput pääsääntöisesti sähkön tuonnilla Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuksi eli puuperäiseksi polttoaineeksi lasketaan puupolttoaineet, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

 

Kiinteähintaisen sopimuksen avulla energiakulut kuriin

Määräaikaisen sopimuksen avulla voi varautua sähkön hinnan nousuun. Määräaikaisen sopimuksen kiinteä kuukausihinta sekä energian hinta pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, vaikka pörssihinnat nousisivatkin. Määräaikaisten sopimusten osalta sopimuksen solmimisen ajankohdalla on suuri merkitys, koska sähkön hinta voi vaihdella vuositasolla jopa kymmeniä euroja per megawattitunti.

 

Pörssisähkötuotteet hintakehitystä seuraaville

Pörssisähkötuotteiden hinnoittelu perustuu sähköpörssi Nordpoolin toteutuneisiin tuntihintoihin ja yrityksen tuntikohtaisiin kulutuksiin. Nordpoolin hinnat seuraavat säätilaa ja sen hetkistä sähkön tuotantokapasiteettia, ja hinta voi vaihdella paljonkin tuntien välillä johtuen esimerkiksi pakkasesta tai erilaisista siirtokatkoksista. Pörssisähkötuotteet sopivatkin yrityksille, joissa seurataan sähköpörssin tuntihinnan vaihteluita aktiivisesti. Tarjotessamme sähköä asiakkaillemme otamme aina huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Suurempien (yli 63A) yritysten pörssituote on Spot-sopimus. Pienyritysasiakkaille (alle 63A) vastaava tuote on Tuntisähkö-sopimus.

Ottakaa yhteyttä yritysasiakaspalveluumme (020 722 9001), ja me autamme teitä valitsemaan yrityksellenne parhaimman sopimusmuodon.

 

Aurinkosähkö ja aurinkopaneelit

Vattenfall toi vuoden alussa myyntiin pienyrityksille (max 3 x 63 A) uuden tuotteen, Täysaurinko-sopimuksen. Täysaurinko on kuten mikä tahansa muukin kiinteähintainen sähkösopimus, joka on tuotettu aurinkovoimalla. Me ostamme markkinoilta saman määrän auringolla tuotettua sähköä, kuin myymme asiakkaille. Tämä ei ole sidoksissa vuodenaikaan tai tiettyihin kuukausiin, vaan se tasataan vuositasolla.


Koska aurinkovoimalla tuotettu sähkö on suomen markkinoilla kohtuullisen uusi tuote, sekoitetaan se helposti aurinkopaneeleilla itse tuotettuun sähköön. Vaikka energia syntyykin molemmilla tavoilla aurinkopaneeleiden avulla, on näillä kahdella paljon eroja.


Täysaurinko–sopimus:

  • Ei investointitarvetta tekniikkaan, eli mahdollisuus käyttää aurinkoenergiaa vaikka ei itse hankkisikaan paneeleita
  • Sähkö tuotetaan suuremmissa aurinkovoimaloissa (Ruotsi, Italia ja Belgia) ja ostetaan markkinoilta
  • Erittäin pieni hiilijalanjälki
  • Helppo hankkia niin yritykselle kuin kotiinkin

Omat paneelit:

  • Investointi omiin aurinkopaneeleihin tuottaa sähköä jopa vuosikymmeniä
  • Itselleen tuottaminen tuo säästöä sähkölaskuun (energia, siirrot ja verot)
  • Yritysten on mahdollista anoa investointitukea, joka kattaa n. 30 % investointikustannuksista
  • Vakaa hinta, sillä markkinahinnan vaihtelut eivät vaikuta
  • Ylijäämä voidaan myydä verkkoon
  • Ei vaadi välttämättä lainkaan sähköverkkoa

Lue lisää Täysauringosta ja aurinkopaneeleista verkkosivuiltamme!

Kysy chatissa