Oura-arvonnan säännöt

Vattenfallin sähkönmyyntikampanjan Oura-älysormusarvonnan säännöt 25.3.2021 - 30.6.2021 

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Konepajankuja 3B, 00510 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki 25.3.-30.6.2021 Vattenfallin kampanjasivuilla (https://www.vattenfall.fi/yritysasiakkaat/kampanjat/arvonta---voita-oura-alysormus tai https://www.vattenfall.fi/yritysasiakkaat/kampanjat/tee-yrityssahkosopimus---voita-oura-alysormus/   tai Asiakaskysely uutiskirjeestä - Vattenfall) arvontalomakkeelle yhteystietonsa jättäneet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt (yksi osallistumiskerta per henkilö).
 3. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta kuuden viikon kuluessa arvonta-ajan päättymisestä. 
  Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle postitse tai sähköpostilla.
 5. Osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl (yksi) 314 € arvoinen Oura-sormus voittajan toivomassa koossa. Palkinnon kokonaisarvo on 314 € (euroa). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tavaraksi eikä luovuttaa toiselle.  
 6. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jos tiedon antaja on antanut siihen suostumuksensa. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön osallistuessaan kampanjaan. Osallistujalla on oikeus myös erikseen jälkikäteen kieltää omien tietojensa käyttö suoramarkkinointiin esimerkiksi sähköpostiviestillä. Kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa nimensä mahdolliseen julkaisemiseen ilman erillistä korvausta Vattenfallin sähköisissä medioissa.
 9. Arvonnan järjestäjä sitoutuu tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, https://www.vattenfall.fi/kayttoehdot-ja-tietosuojaseloste/tietosuojaseloste/.
 10. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
 11. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnansääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä omilla internet-sivuillaan.
Kysy chatissa