Sähköautoilu

Ajosädeahdistus ei kuulu sähköautoiluun.

Liikenteen osuus maailman energiankulutuksesta on noin kolmannes. Tämä tarkoittaa, että liikkumisen ja kuljetusalan sähköistämisellä tulee olemaan kestävämmän tulevaisuuden kannalta suuri merkitys.

Jotta voimme nopeuttaa siirtymistä sähköiseen liikkuvuuteen, meidän on tarjottava helposti saatavilla oleva latausinfrastruktuuri, jotta voimme vastata kasvavaan lataustarpeeseen. Me Vattenfallilla olemme mukana useissa projekteissa, jotka mahdollistavat tämän tarjoamalla helposti ja laajasti saatavilla olevia normaaleja sekä nopeita latauspisteitä. Teemme tämän asentamalla ja ylläpitämällä yksityisiä, julkisia ja puolijulkisia latauspisteitä Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa ja Saksassa.

Yksi Euroopan suurimmista latausverkostoista

Kestävä tulevaisuus edellyttää kestävää liikennettä. Sähköautoilla voi olla tärkeä rooli tämän saavuttamisessa, mutta kun sähköautoja on enemmän tien päällä, tarvitaan enemmän latauspisteitä tienvarsille, yrityksiin ja koteihin. Siksi loimme InCharge-latausverkostomme. Se on yksi tavoista, joilla pyrimme nopeuttamaan siirtymistä sähköiseen liikkuvuuteen ja saavuttamaan fossiilivapauden.

Vattenfallin InCharge-verkosto vaikuttaa sähköiseen liikkuvuuteen kaikkialla Pohjois-Euroopassa. Alankomaissa meillä on yksi suurimmista julkisista sähköautojen latauspisteverkoista. Ruotsissa ja Saksassa rakennamme yhdessä kumppaneiden kanssa julkisia ja pikalatausasemia ympäri maata.

Vattenfallilla on yhteensä noin 30 000 latauspistettä Pohjois-Euroopassa, ja määrä kasvaa nopeasti. Yli 250 000 sähköautoilijaa on jo käyttänyt latauspisteitämme, mikä osoittaa, että sähköllä ajamisesta on tulossa uusi normaali.

Helppokäyttöinen latausinfrastruktuuri on edellytys siirtymiselle sähköautojen käyttöön.
Kuljetus vastaa karkeasti kolmasosasta maailman energiankulutusta. Tämä tekee kuljetusalasta keskeisen pyrittäessä toteuttamaan kestävämpää energiajärjestelmää.

Ylimääräisen virran käyttö entistä nopeampaan lataukseen

Sähköisen liikkuvuuden kasvaessa ja kestävän kuljetustavan tarpeen kasvaessa meidän on tehtävä fossiilittomaan liikenteeseen siirtymisestä entistäkin helpompaa. Vattenfallilla on käynnissä monia projekteja, jotka näyttävät tietä eteenpäin ja ratkaisevat joitakin nykyisiä haasteita muutoksen toteuttamisessa.

Olemme sitoutuneet yhteiskunnan sähköistämiseen ja luoneet InCharge-latausverkoston lisäksi joustavan sähköautojen Flexpower Amsterdam -latausverkoston. Se on yhteishanke Amsterdamin kunnan, sähköverkko-operaattori Lianderin, rakennusyhtiö Heijmansin, Vattenfallin, Amsterdamin ammattikorkeakoulun ja hollantilaisen latausinnovaatiokeskuksen ElaadNL:n kanssa.

Tarkoituksena on tehostaa Amsterdamin sähköisen liikkuvuuden kapasiteettia ja valmistella kaupunkia sähköistä tulevaisuutta varten.

Flexpower-verkoston latausnopeus vaihtelee sähköverkon käytettävissä olevan kapasiteetin ja sillä hetkellä ladattavien autojen määrän mukaan. Kun käytettävissä on enemmän kapasiteettia, esimerkiksi päivällä, koska aurinkopaneelit tuottavat energiaa, tai yöllä, koska muu kulutus on vähäistä, autoja voidaan ladata maksiminopeudella. Näin samaan paikalliseen sähköverkkoon liitettyyn paikkaan voidaan sijoittaa useampia latauspisteitä.

Sanoiko joku CAKE?

Emme tarjoa ainoastaan infrastruktuuria, vaan myös matkan! Vattenfall suunnittelee maailman ensimmäisen täysin fossiilivapaan moottoripyörän kehittämistä yhdessä ruotsalaisen sähkömoottoripyörien valmistajan, CAKE:n, kanssa. Vattenfallin ja CAKE:n yhteistyössä yhdistyy monialainen osaaminen, jonka tuloksena syntyy fossiilivapaa sähkömoottoripyörä, jonka pitäisi olla valmis kaupalliseen tuotantoon vuonna 2025.

Cake on maailman ensimmäinen täysin fossiilivapaa moottoripyörä.
Yhteistyössä yhdistyvät Vattenfallin ja CAKEn sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden poikkitieteellinen osaaminen matkalla kohti fossiilivapaata moottoripyörää, joka suunnitelmien mukaan on valmis sarjatuotantoon vuonna 2025.

"Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme auttaa fossiilittomuuteen liittyvällä tietotaidollamme ja toimitusketjujen asiantuntemuksella tuotteita, jotka tähtäävät nollapäästöihin", sanoo Vattenfallin yritysvastuujohtaja Annika Ramsköld.

Katso myös

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri.

Fossiilivapaa vety

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi.

Tuulivoimasta on tullut yksi tärkeimmistä energianlähteistä hiilestä irtautumiseen pyrittäessä.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä. Rakenamme Suomen Korsnäsiin tuulivoimapuiston joka tuottaa uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosikulutusta.

Sähköpolttoaine luokitellaan ympäristöystävälliseksi lentopolttoaineeksi (SAF), koska ainoat sähköpolttoaineen valmistusprosessiin vaikuttavat tekijät ovat fossiilivapaa sähkö, vesi ja kierrätetty hiilidioksidi.

Fossiilivapaa ilmailu

Kehitämme yhteistyössä SAS:n, Shellin ja Lanzatechin kanssa fossiilivapaata SAF-lentopolttoainetta, joka tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä ja kaukolämpöjärjestelmästä saadulla kierrätetyllä hiilidioksiidilla.